/  Studije

Tehnološko-metalurški fakultetInženjerstvo materijala


Nivo studija:
Doktorske studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
Trajanje:
6 semestara
Početak:
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Tekstilno inženjerstvo


INŽENJERSTVO MATERIJALA

 

Studijski program doktorskih studija Inženjerstvo materijala obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u polju tehničko-tehnoloških nauka, u užoj naučnoj oblasti inženjerstvo materijala, u zvanju doktor nauka - tehnološko inženjerstvo. Doktorske studije traju 6 semestra (180 ESPB). Nastavni plan i sadržaje predmeta za studijski program doktorskih studija Inženjerstvo materijala možete pogledati OVDE.

 

Studijski program doktorskih studija Inženjerstvo materijala je proistekao iz potrebe za obrazovanjem visokokvalifikovanih kadrova u oblasti inženjerstva materijala koji će biti nosioci razvoja društva u skladu sa njegovim potrebama kao i rastućom potrebom za uvođenje materijala koji u mnogo većoj meri nego ranije moraju da omoguće bezbednu i održivu životnu sredinu. Danas se društvo u celini, a naša zemlja posebno, suočava sa problemima zagađenja i potrebe za obnovljivim resursima. Zbog toga je neophodno da se ceo proces proizvodnje i upotrebe materijala, od izbora sirovina i načina njihovog tretmana, preko procesa proizvodnje i svih proizvoda, glavnih i sporednih koji se u tom procesu javljaju, pa do konačne upotrebe materijala, obavi na način koji će favorizovati uštedu energije, resursa i omogućiti što isplativiju i dugotrajniju eksploataciju materijala. U toj situaciji javlja se potreba za kadrovima koji su u potpunosti okrenuti samom materijalu, njegovim svojstvima i razvoju moguće primene, posebno ako se uzme u obzir velika hemijska raznolikost materijala (metali, keramika, polimeri, kompoziti) i koji su u stanju da u potpunosti sagledaju aspekte uzajamnih odnosa sastava, strukture i funkcionalnih karakteristika materijala. Inženjeri su upravo nosioci razvoja novih tehnologija i s obzirom na širinu problematike nauke i primene materijala javlja se i potreba za inženjerima specijalizovanim za ovu oblast. Pri tome je u svetu jasno uočena potreba za kadrovima ove struke sa znanjima na sva tri nivoa obrazovanja: od pogonskih inženjera koji se bave rukovođenjem i održavanjem procesa, preko inženjera specijalista i projektanata koji razvijaju i primenjuju nove tehnologije proizvodnje i prerade materijala do doktora nauka koji iznalaze nova rešenja i koji su u stanju da sagledaju integrisani pristup razvoja i primene novih materijala i rukovode razvojem društva.

 

Cilj studijskog programa

 

...je da obrazuje doktore nauka koji će imati znanja i sposobnosti da analiziraju postojeće materijale, a zatim i da ih modifikuju i razviju nove, kao i da preuzmu aktivnu ulogu u društvu kao nosioci održivog razvoja. Cilj je da doktori nauka ove uže naučne oblasti mogu uspešno da rešavaju probleme upotrebe širokog spektra materijala uvođenjem materijala bolje prilagođenih specifičnim namenama, uz poštovanje imperativa energetske efikasnosti i održivog razvoja, zatim razvojem novih procesa prerade i reciklaže materijala i najzad razvojem i novih materijala.

Na taj način se ovaj studijski program bazira na znanjima osnovnih nauka hemije, biologije i nauke o materijalima primenjenih za razvoj novih materijala, ali i postupaka za reciklažu otpadnih materija, zatim na inženjerskim znanjima projektovanja i razvoja procesa primenjenih u inženjerstvu materijala, i najzad na metodologiji i primeni naučnoistraživačkog rada. Takođe, cilj je da studijski program studentima pruži znanja i o ulozi hemijske procesne industrije u društvu, uticaju na životnu sredinu kao i o ulozi i odgovornosti inženjera u razvoju društva i obezbeđivanju i podizanju kvaliteta života.

Krajnji cilj je da doktori nauka inženjerstva materijala budu na taj način osposobljeni za uključivanje i preuzimanje vodeće uloge kako u proizvodnim organizacijama tako i u naučnoistraživačkim institucijama u oblasti inženjerstva materijala ali i ne manje značajno, u društvenim organizacijama koje se bave problemima hemijske industrije, nauke i održivim razvojem celokupnog društva.

Kontaktiraj
Tehnološko-metalurški fakultet


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.