/  Studije

Tehnološko-metalurški fakultetMetalurško inženjerstvo


Nivo studija:
Doktorske studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
Trajanje:
6 semestara
Početak:
Izvođenje nastave:
Oblast studija:
Metalurgija


METALURŠKO INŽENJERSTVO

 

Studijski program doktorskih studija Metalurško inženjerstvo obrazuje kadrove za obavljanje profesionalne delatnosti u polju tehničko-tehnoloških nauka, u zvanju doktor nauka - metalurško inženjerstvo. Doktorske studije traju 6 semestra (180 ESPB). Nastavni plan i sadržaje predmeta za studijski program doktorskih studija Metalurško inženjerstvo možete pogledati OVDE.

 

Studijski program doktorskih studija Metalurškog inženjerstva je proistekao iz potrebe za obrazovanjem visokokvalifikovanih kadrova u oblasti metalurškog inženjerstva koji će biti nosioci održivog razvoja društva. Danas se društvo u celini, a naša zemlja posebno, suočava sa potrebama proizvodnje novih metalnih i srodnih materijala, razvoja novih postupaka dobijanja i upotrebe metalnih materijala, kao i za procesima u kojima se oni dalje obrađuju i koriste, posebno vodeći računa o aspektima zagađenja životne sredine i potrebe za obnovljivim resursima. Potrebe društva za visokim standardom življenja uz stalno povećanje potrošnje dovode do razvoja novih metalnih i pobošanje postojećih materijala i metalurških procesa, pri čemu se javljaju problemi nagomilavanja otpada, iscrpljivanja resursa i degradacije životne sredine. U toj situaciji javlja se potreba za kadrovima različitih profila koji se bave ovim problemima sa različitih aspekata, od zakonodavstva i zakonske regulative, preko analize zagađenja i uticaja na ljudsko zdravlje i životnu sredinu do iznalaženja novih rešenja i novih održivih procesa. Inženjeri su upravo nosioci razvoja novih tehnologija i materijala i s obzirom na širinu problematike metalurškog inženjerstva, javlja se i potreba za inženjerima specijalizovanim za ovu oblast. Pri tome je već par decenija u svetu jasno uočena potreba za kadrovima ove struke sa znanjima na sva tri nivoa obrazovanja: od pogonskih inženjera koji se bave rukovođenjem i održavanjem procesa u metalurgiji, preko inženjera specijalista i projektanata koji razvijaju i primenjuju nove tehnologije i materijale, do doktora nauka koji iznalaze nova rešenja i pristupe projektovanju novih grupa materijla i tehnologija, a koji su u stanju da sagledaju integrisani pristup i rukovode razvojem društva.

Metalurško inženjerstvo stoga predstavlja neophodnu oblast u današnjem obrazovnom sistemu, a doktori nauka iz ove oblasti treba da doprinesu razvoju novih metalurških procesa i novih metalnih materijala za različite namene i na taj način doprinesu razvoju nauke i društva u celini.

 

Cilj studijskog programa

 

...Metalurško inženjerstvo je da obrazuje doktore nauka koji će imati znanja i sposobnosti da razvijaju nove metalne i srodne materijale, da projektuju metalrške postupke za njihovo dobijanje, preradu i primenu. Posebna pažnja se posvećuje zagađenju životne sredine rekonstrukcijom postojećih metalurških procesa, zatim razvojem novih metalurških procesa kao i reciklaže otpadnih materijala i najzad razvojem i novih, integrisanih i čistih procesa metalurške  proizvodnje.

Na taj način se ovaj studijski program bazira na znanjima metalurgije, fenomena prenosa, i nauke o materijalima primenjenih za razvoj novih materijala, ali i postupaka za reciklažu otpadnih materijala, zatim na inženjerskim znanjima projektovanja i razvoja procesa primenjenih u metalurškom inženjerstvu, i najzad na metodologiji i primeni naučnoistraživačkog rada.

 

Takođe, cilj je da studijski program studentima pruži znanja i o ulozi metalurške industrije u društvu, uticaju na životnu sredinu kao i o ulozi i odgovornosti inženjera u razvoju društva i obezbeđivanju i podizanju kvaliteta života.

 

Krajnji cilj je da doktori nauka metalurškog inženjerstva budu na taj način osposobljeni za uključivanje i preuzimanje vodeće uloge kako u proizvodnim organizacijama tako i u naučnoistraživačkim institucijama u oblasti metalurgije ali i ne manje značajno, u društvenim organizacijama koje se bave problemima korišćenja, razvoja, dobijanja metalnih i srodnih materijala vodeći računa o aspektima zagađenja, zaštite životne sredine i održivom razvoju društva.

Kontaktiraj
Tehnološko-metalurški fakultet


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.