Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Fakultet za poslovne studije i pravoMenadžment i biznis


Nivo studija:
Doktorske studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
Trajanje:
6 semestara
Početak:
oktobar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Menadžment


menadžment i biznis

Fakultet za poslovne studije i pravo ispunio je standarde za akreditaciju studijskog programa Doktorske akademske studije – Menadžment i biznis.

Doktorske akademske studije na FPSP-u traju tri godine i nose 180 ESPB.

Koji nam je zajednički cilj?

Cilj doktorskih studija je da omogući studentima da posle završenih studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije koje se odnose na:

• samostalno rešavanje praktičnih i teorijskih probleme,
• organizovanje i ostvarivanje naučnih istraživanja u oblasti upravljanja poslovnim i drugim organizacijama,
• uključivanje u ostvarenje međunarodnih naučnih projekata, posebno kada je u pitanju projektovanje, izgradnja i upravljanje organizacionim sistemima, realizaciju razvoja novih tehnologija u oblasti informacionih sistema i implementaciju najsavremenijih znanja u oblasti menadžmenta i biznisa,
• komunikaciju na visokom profesionalnom nivou i saopštavanje naučnoistarživačkih rezultata iz oblasti menadžmenta i biznisa u eminentnim časopisima.

Ko može upisati doktorske studije?

Doktorske akademske studije mogu upisati diplomirani studenti-master sa odgovarajućih studijskih programa. Upis sa drugih studijskih programa moguć je uz polaganje diferencijalnih ispita predviđenih odlukom nastavno-naučnog veća.

Kako do zvanja doktor nauka?

Studije predviđaju izradu seminara prilikom prijave doktorske teze, izradu rada u relevantnom stručnom časopisu i autorsko učešće na naučnom skupu.

Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija.

Završetkom doktorskih studija stiče se zvanje doktora nauka - menadžment i biznis.

Kontaktiraj
Fakultet za poslovne studije i pravo