/  Studije

Učiteljski fakultet Univerziteta u BeograduMetodika razredne nastave


Nivo studija:
Doktorske studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
174000.00 RSD
Trajanje:
6 semestara
Početak:
oktobar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Pedagoške nauke


Učiteljski fakultet organizuje doktorske akademske studije na studijskom programu Metodika razredne nastave. Studijski program traje 3 godine i nosi ukupno 180 ESPB.

 

Lice koje završi doktoske studije stiče akademski naziv doktora nauka - Metodika razredne nastave, sa naznakom zvanja trećeg stepena akademskih studija.

 

Moduli i broj mesta za upis

Redni broj Studijski program Metodika razredne nastave Budžet Samofinansiranje
1.

Modul – Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

Modul – Metodika nastave prirode i društva

Modul – Metodika nastave matematike

   
  Ukupno 2 7

 

Uslovi za upis

U prvu godinu doktorskih akademskih studija mogu se upisati lica koja su na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila:

  • master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim i master akademskim studijama, prosečnu ocenu najmanje 8 iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave i prosečnu ocenu od najmanje 8 iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul;
  • visoko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su ostvarili prosečnu ocenu od najmanje 8 na ovim studijama, prosečnu ocenu od najmanje 9 iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave i prosečnu ocenu od najmanje 9 iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul;
  • master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i prosečnom ocenom manje od 8 na osnovnim i master akademskim studijama ako ima prosečnu ocenu najmanje 8 iz grupe predmeta koju čine metodike razredne nastave i prosečnu ocenu od najmanje 8 iz grupe predmeta od značaja za odgovarajući modul i ostvarene naučne radove: 3 samostalno objavljena rada u časopisima sa liste resornog Ministarstva pre upisa na doktorske studije Fakulteta, ako mu na predlog Veća doktorskih studija, Nastavno naučno veće odobri upis.

 

Pored gore navedenih lica pravo upisa na doktorske studije pod istim uslovima imaju i lica koja su studije završila na drugom učiteljskom/pedagoškom fakultetu ako su studijski programi i udžbenička literatura komplementarni sa studijskim programom i literaturom Fakuleta. Podudarnost programa i literature utvrđuje Nastavno naučno veće na predlog Veća doktorskih studija.

 

Nastavni plan i program

 

Metodika razredne nastave - Učiteljski fakultet Beograd - nastavni plan i program

 

 

 

Kontaktiraj
Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.