Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Ekonomski fakultet u BeograduStatistika


Nivo studija:
Doktorske studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
Trajanje:
6 semestara
Početak:
oktobar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Ekonomija, bankarstvo i finansije


Ekonomski fakultet u Beogradu na studijski program doktorskih studija Statistika upisuje ukupno 10 studenata.

 

Obim doktorskih studija iznosi 180 ESPB. Doktorske studije traju tri godine (šest semestara).

 

Doktorske studije može upisati lice koje je:

  1. završilo master akademske studije, odnosno integrisane studije, u obimu od najmanje 300 ESPB bodova i ima opštu prosečnu ocenu od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama ili opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) ukoliko ima objavljene naučne radove u obimu i na način uređen opštim aktom fakulteta, odnosno Univerziteta i koje poznaje najmanje jedan strani jezik relevantan za naučnu oblast u kojoj se prijavljuje doktorska disertacija;
  2. steklo akademski naziv: magistar ekonomskih nauka, magistar nauka poslovnog upravljanja, magistar statističkih nauka ili magistar demografskih nauka;
  3. završilo druge master akademske studije, odnosno steklo akademski naziv magistra nauka iz društveno-humanističkih i drugih nauka, ako ispunjava uslove u pogledu broja ostvarenih ESPB i prosečne ocene. U ovom slučaju od kandidata se, kao preduslov, može zahtevati da tokom prvog semestra studija položi određene ispite iz programa osnovnih ili master akademskih studija Fakulteta, koje odredi Nastavno-naučno veće.

 

Kontaktiraj
Ekonomski fakultet u Beogradu