/  Studije

DAS - Mašinsko inženjerstvo

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Postavljeno: 10.06.2019.


NIVO STUDIJA:
Doktorske studije
LOKACIJA:
Srbija, Kraljevo
TRAJANJE:
6 semestara


Doktorske studije ove ustanove su program poslediplomskog usavršavanja studenta radi sticanja naučnog zvanja doktora akademskih nauka – mašinsko inženjerstvo. 

 

Program je koncipiran tako da se student osposobi da posle završetka programa i odbrane doktorske disertacije bude osposobljen za samostalna istraživanja i ostvarivanje naučnih i primenjenih rezultata u oblasti mašinskog inženjerstva, primenom savremenih istraživačkih metoda uz kritično ocenjivanje rezultata istraživanja drugih.

 

Pored toga student se osposobljava da publikuje svoje naučne rezultate u časopisima sa međunarodnom recenzijom, na međunarodnim skupovima ili u obliku verifikovanih istraživačkih projekata. Program se temelji na prirodno-matematičkim disciplinama, poznavanju metoda naučnoistraživačkog rada i komunikacija, metodama optimizacije, eksperimentalnog rada koje se u svojoj tehničkoj primeni razvijaju u niz užih područja (transportne mašine, energetsko mašinstvo, automatsko upravljanje, konstrukcije, građevinske mašine, projektovanje pomoću računara i dr.). 

 

Svrha studijskog programa doktorskih studija ove ustanove je obrazovanje studenata za profesiju naučnog istraživača u domenu mašinskog inženjerstva u skladu sa potrebama društva – privrede.

 

Mašinsko inženjerstvo je izrazito široko i interdisciplinarno područje tehničko-tehnoloških nauka. Savremena kretanja razvoja mašinstva traži od inženjera sve manje rutinskog rada, a sve više kreativnog angažmana, koji se bazira na intelektualnim sposobnostima i širini temeljnog i stručnog obrazovanja.

 

Razvoj savremenih društava se bazira na fundamentalnim i primenjenim znanjima i istraživanjima koja se odvijaju na učenju tokom celog života. Očito je da globalizacija sveta, problemi energije, hrane, vode, ekologije i održivog razvoja traže promene u strukturi naše mašinogradnje, ali povećava primenu mašinstva.

 

Ciljevi prve godine Doktorskih studija su:

  • ovladavanjem matematičkim aparatom potrebnog za matematičko modelovanje mašinskih objekata i procesa i rešavanje tih modela,
  • razumevanje organizacije i metodologije naučnoistraživačkog rada i komunikacija,
  • ovladavanje metodama optimizacije i eksperimenta i
  • ovladavanje teorijom i primenom mehanike i upravljanja kao zajedničkim osnovama mašinske struke.


Ciljevi druge godine Doktorskih studija su:

  • ovladavanje teorijom i praksom izabranog užeg područja mašinske struke i
  • rad u laboratoriji i publikovanje svojih rezultata.

 

Ciljevi treće godine Doktorskih studija su:

  • realizacija naučnih istraživanja,
  • predstavljanje rezultata istraživanja na domaćim i međunarodnim skupovima,
  • objavljivanje rezultata u međunarodnim časopisima sa recenzijom i
  • pisanje i odbrana doktorske disertacije.

 

Nastavni plan


DAS Mašinsko inženjerstvo

DAS Mašinsko inženjerstvo

 

 Konkuriši na praksu