/  Studije

Doktorske studije Agronomija

Agronomski fakultet


NIVO STUDIJA:
Doktorske studije
LOKACIJA:
Srbija, Čačak
JEZIK:
Srpski
CENA:
100000.00 RSD
TRAJANJE:
6 semestara
OBLAST STUDIJA:
Poljoprivreda


Studijski program doktorskih studija Agronomija je celovit i sveobuhvatan i nudi studentima najnovija naučna saznanja. Studijski program ima 180 ESPB. Traje 3 godine, odnosno 6 semstara. U strukturi studijskog programa zastupljena su 3 obavezna i 32 izborna predmeta iz različitih oblasti poljoprivrede, pri čemu student ima mogućnost da odabere 6 izbornih predmeta koji će mu dati kompetencije iz oblasti različitih oblasti biljne i animalne proizvodnje.

 

Svrha doktorskog studijskog programa Agronomija, na Agronomskom fakultetu u Čačku, jasno je definisana. Studijski program omogućava studentima koji su uspešni i imaju dara za naučno istraživački rad, da nakon master akademskih studija, usavrše ranije stečeno znanje i da ovladaju metodama naučno-istraživačkog rada i problematikom iz oblasti za koju se opredele kroz izborne predmete i temu doktorske disertacije.


Studenti će na ovaj način biti osposobljeni za samostalan i kvalitetan istraživački rad, da učestvuju u realizaciji i vode naučno-istraživačke projekte i naučno nastavni proces.

 

Savladavanjem studijskog programa doktorskih studija Agronomija studenti stiču različite opšte i predmetno specifične sposobnosti, odnosno, kompetencije za:

 • sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica konkretnih problema iz uže naučne oblasti;
 • ovladavanje veštinama i savremenim metodama istraživanja u tehničko-tehnološkoj oblasti;
 • sposobnost korišćenja informaciono-komunikacionih
 • tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja;
 • sposobnost povezivanja
 • znanja iz različitih oblasti, stečenih na ranijim nivoima obrazovanja, radi razvoja novih tehnologija;
 • vladanje savremenim metodama istraživanja u tehničkotehnološkom polju, odnosno, biotehničkim naukama;
 • samostalno istraživanje teorijskih i praktičnih problema radi dobijanja novih ili poboljšanih rešenja i njihove primene;
 • timski rad i profesionalnu komunikaciju radi unapređenja nauke i struke;
 • sposobnost prenosa sopstvenih znanja i ideja kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini;
 • osposobljenost da rezultate naučnih istraživanja saopštavaju na naučnim konferencijama, objavljuju u naučnim časopisima, ili prikažu kroz patente i nova tehnička rešenja.

 

Nastavni plan

Doktorske studije Agronomija

 

 

Konkuriši na praksu