/  Studije

Tehnološki fakultet u LeskovcuTehnološko inženjerstvo


Nivo studija:
Doktorske studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Leskovac
Jezik:
Srpski
Cena:
120000.00 RSD
Trajanje:
6 semestara
Početak:
novembar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Inženjerstvo


Tehnološki fakultet u Leskovcu organizuje doktorske studije na studijskom programu doktorskih akademskih studija "Tehnološko inženjerstvo" (180ESPB).

 

Ciljevi studijskog programa

Osposobiti studente za samostalan naučni rad. Ostvarivanje i primena originalnih naučnih dostignuća u oblasti tehnološkog inženjerstva.

 

Ishod procesa učenja

Studenti koji završe doktorske studije u oblasti tehnološkog inženjerstva osposobljeni su da samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme. Po završetku doktorskih studija mogu da organizuju i kreiraju razvojna i naučna istraživanja, da se uključuju u realizaciju međunarodnih naučnih projekata u oblasti tehnološkog inženjerstva.

 

Studenti se u toku doktorskih studija osposobljavaju da koriste najsavremenija znanja u svojoj oblasti, da kritički misle, deluju kreativno i nezavisno, poštuju principe etičkog kodeksa i dobre naučne prakse. Završetkom doktorskih studija studenti se osposobljavaju da komuniciraju na profesionalnom nivou i da saopštavaju rezultate svog naučno-istraživačkog rada na naučnim konferencijama, u naučnim časopisima, kroz patente i nova tehnička rešenja.

 

Uslovi za upis studijskog programa

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje ima:

  • završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8,00 na osnovnim i master akademskim studijama, ili
  • završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB i objavljene naučne radove iz oblasti doktorskih akademskih studija (ukoliko ima prosečnu ocenu manju od 8,00),ili
  • akademsko zvanje magistra, ako u skladu sa odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju nije prijavilo doktorsku disertaciju, ili
  • završene studije za sticanje VII-1 stepena stručne spreme sa prosečnomocenom najmanje 8,00 ili objavljene naučne radove iz oblasti doktorskih akademskih studija ukoliko ima prosečnu ocenu manju od 8,00.

 

Redosled kandidata na rang listi za upis u prvu godinu određuje se na osnovu ukupne ostvarene prosečne ocene na osnovnim i master akademskim studijama, odnosno studijama za sticanje VII-1 stepena stručne spreme.

 

Ako dva ili više kandidata na osnovu ukupne prosečne ocene ostvare isti broj bodova, redosled će se utvrditi uz pomoć dopunskog kriterijuma – dužine studiranja na osnovnim i master akademskim studijama.

Ako kandidati imaju isti broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji ima veći indeks naučne kompetentnosti izračunat na osnovu koeficijenta koje je definisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS. Uslov za upis na doktorske studije jeste poznavanje jednog od svetskih jezika.

 

Nastavni plan

Tehnološko inženjerstvo

Tehnološko inženjerstvo

 

 

Kontaktiraj
Tehnološki fakultet u Leskovcu


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.