Ekonomski fakultet u Beogradu

Lista studijskih programa

Master studije

Ekonomski fakultet Beograd organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Ekonomska analiza i politika" (60 ESPB), koji predstavlja…
Jezik: Srpski
Beograd
2 semestra
Ekonomski fakultet Beograd organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Računovodstvo, revizija i poslovne finansije",…
Jezik: Srpski
Beograd
2 semestra
Ekonomski fakultet Beograd organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Bankarski i finansijski menadžment", koji je namenjen…
Jezik: Srpski
Beograd
2 semestra
Ekonomski fakultet Beograd organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Ekonomska politika i razvoj", koji je namenjen…
Jezik: Srpski
Beograd
2 semestra
Ekonomski fakultet Beograd organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Poslovno upravljanje", koji je namenjen obrazovanju…
Jezik: Srpski
Beograd
2 semestra
Ekonomski fakultet Beograd organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Kvantitativna analiza", koji je namenjen obrazovanju…
Jezik: Srpski
Beograd
2 semestra
Ekonomski fakultet Beograd organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Međunarodni ekonomski odnosi", koji je namenjen…
Jezik: Srpski
Beograd
2 semestra
Ekonomski fakultet Beograd organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Ekonomija i menadžment energetike", koji…
Jezik: Srpski
Beograd
2 semestra
Ekonomski fakultet u Beogradu i Fakultet za pravo, političke nauke, ekonomiju i menadžment Univerziteta u Nici – Sophia Antipolis organizuju master…
Jezici: Srpski, Francuski
Beograd
2 semestra
The International Masters in Quantitative Finance (IMQF) is a one-year master program in advanced finance.
Jezik: Engleski
Beograd
2 semestra

Doktorske studije

Ekonomski fakultet Beograd organizuje doktorske studije na studijskom programu "Ekonomija", koje traju 3 godine (šest semestara).
Jezik: Srpski
Beograd
6 semestara
Ekonomski fakultet Beograd organizuje doktorske studije na studijskom programu "Poslovno upravljanje", koje traju 3 godine (šest semestara). 
Jezik: Srpski
Beograd
6 semestara
Ekonomski fakultet Beograd organizuje doktorske studije na studijskom programu "Statistika", koje traju 3 godine (šest semestara).
Jezik: Srpski
Beograd
6 semestara