Naj Student - više od studiranja

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

Lista studijskih programa

Master studije

Studijski program master akademskih studija Poslovna ekonomija i finansije je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom…
Jezik: Srpski
Novi Sad
2 semestra
Studijski program master akademskih studija Inženjerski menadžment u agrobiznisu je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i…
Jezik: Srpski
Novi Sad
2 semestra
Studijski program master akademskih studija Ekologija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom.
Jezik: Srpski
Novi Sad
2 semestra
Studijski program master akademskih studija Informatika je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom i…
Jezik: Srpski
Novi Sad
2 semestra
Master studijski program Ekonomsko-pravne studije Evropske unije razvijen je u saradnji sa Univerzitetom u Segedinu i predstavlja nov i jedinstven…
Jezici: Srpski, Engleski
Novi Sad, Segedin
2 semestra

Doktorske studije

Studijski program doktorskih studija Poslovna ekonomija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. 
Jezik: Srpski
Novi Sad
5 semestara
Studijski program doktorskih studija Inženjerski menadžment u agrobiznisu je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom…
Jezik: Srpski
Novi Sad
6 semestara
Studijski program doktorskih studija Ekologija je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom.
Jezik: Srpski
Novi Sad
6 semestara