/  Studije

Crossing the Mediterranean - Towards Investment and Integration (MIM)

Univerzitet Ca’ Foscari Venecija

Postavljeno: 05.06.2017.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Italija, Venecija
TRAJANJE:
4 semestra


Crossing the Mediterranean - Towards Investment and Integration (MIM)

Program ima za cilj razvijanje kritičke svesti o pitanjima koja se tiču Mediterana, kako bi polaznici postali specijalisti komunikacija (štampa, televizija, bioskop, društvene mreže), stručnjaci transkulturalnih posredovanja koji rade za kulturna udruženja i organizacije, društveno politički stručnjaci za mediteranska pitanja.

 

Završni ispit se sastoji od disertacije koja mora da sadrži originalno istraživanje, dokumentaciju i iscrpnu naučnu analizu. Odbrana rada je pred komisijom sastavljenom od profesora i strucnjaka sa Univerziteta.

 

Ograniceno na 33 mesta.

 

Neophodno je minimum B2 poznavanje engleskog i osnovno znanje francuskog jezika.

 

Glavni predmeti: Komunikacija, Interkulturalno posredovanje, Odrzivi razvoj, Društveno-politička analiza južne obale Mediterana, migracionih tokova, Teorija i praksa dijaspore, Kulture kao posredovanja, arapski jezik, hebrejski jezik, španski jezik.

 

 Konkuriši na praksu