/  Studije

NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Italija, Venecija
JEZIK:
Engleski
CENA:
1200.00 EUR
TRAJANJE:
4 semestra
OBLAST STUDIJA:
Ekonomija, bankarstvo i finansije


Ekonomija i finansije

Ovaj master program ima za cilj da stvori stručnjake sa iskustvom u glavnim oblastima ekonomije i finansija sa čvrstim teorijskim i kvantitativnim pravnim utemeljenjem.

 

Ovaj master program ima za cilj da omogući studentima da steknu znanja i veštine o finansijskom tržištu, o glavnim poljima finansijskog posredovanja (krediti, finansije, budžet, obveznice, organizacija, planiranje i kontrola), menadžmentu finansijskih investicija, merenju i menadžmentu finansijkog rizika, finansijskom savetovanju i osiguranju, i menadžmentu penzionih fondova, internim procesima menadžmenta i upravljanja bankama i finansijskim posrednicima generalno.

 

Konkuriši na praksu