Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEKInformatika


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Novi Sad
Jezik:
Srpski
Cena:
2000.00 EUR
Trajanje:
2 semestra
Početak:
novembar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Informacione tehnologije


Studijski program master akademskih studija Informatika je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom i zasnovan je na praksi i iskustvima poznatih visokoobrazovnih institucija iz zemalјa EU i sveta.

 

Studijski program Informatika usklađen je sa potrebama kadrova ovog profila kako u našoj zemlјi, tako i u inostranstvu. Primarni cilj ovog studijskog programa jeste obrazovanje kadrova za profesiju master informatičara i osposoblјavanje za primenu savremenih modela programa u oblasti računarskih nauka. Studijski program Informatika kroz obavezne predmete obezbeđuje sticanje neophodnih znanja i veština u ovoj oblasti, dok kroz izborne predmete studenti imaju mogućnost da obrađuju one sadržaje koji odgovaraju njihovim specifičnim interesovanjima i sposobnostima. Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija student stiče kompetencije koje su u funkciji kvalitetnog obavlјanja stručne i naučne delatnosti iz oblasti računarskih nauka.

 

Svrha studijskog programa je da studentima kroz obrazovanje pruži mogućnost izbora zanimanja i zaposlenja u preduzećima, opštinama, bankama, javnim ustanovama i organizacijama i raznim vrstama institucija na sve traženijim poslovima kao što su web developer, programer, softwere developer, web administrator, sistem administrator, mrežni administrator i itd. Takođe, sticanjem zvanja diplomirani informatičar studenti su osposobljeni za kvalitetno izvođenje nastave iz oblasti računarstva i informatike u osnovnim školama i srednjim školama. Takođe, ovaj studijski program kreiran je sa svrhom da studenate osposobi da samostalno prate, stiču, razvijaju i primenjuju savremena naučna i stručna dostignuća, kao i da pruži mogućnost svršenim studentima, da se, nakon završetka master akademskih studija, upišu na doktorske studije.

 

Master akademske studije traju 1 godinu i nose 60 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Informatika student stiče zvanje Master informatičar. Po završetku ovih studija student može nastaviti doktorske studije u trajanju od tri godine.

 

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka.

 

Nastavni plan studijskog programa

 

Informatika - Master akademske studije

 Naziv predmetaSem.ESPB
1. Projektovanje softvera IX 7
2. Alati i metode softverskog inženjerstva IX 7
3. Izborni predmet 1 IX 8
Student bira jedan od ponuđena tri predmeta:
* Modelovanje i optimizacija poslovnih procesa
* Programiranje mobilnih aplikacija
* Informaciona bezbednost
4. Izborni predmet 2 IX 8
Student bira jedan od ponuđena tri predmeta:
* Logičko programiranje
* Neuronske mreže
* Napredna Internet infrastruktura
5. Inteligentni sistemi X 7
6. SIR - Studijski istraživački rad X 9
7. Master rad X 14
  Ukupno ESPB bodova   60
Kontaktiraj
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK