Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEKInženjerski menadžment u agrobiznisu


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Novi Sad
Jezik:
Srpski
Cena:
2000.00 EUR
Trajanje:
2 semestra
Početak:
novembar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Menadžment, Biotehnologija


Studijski program master akademskih studija Inženjerski menadžment u agrobiznisu je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Njegov prevashodni cilj je pružanje sadržajnog i kvalitetnog obrazovanja, kao i osposobljavanje mladih stručnjaka za uspešno delovanje na polju inženjerskog menadžmenta u agrobiznisu. Poseban akcenat se stavlja na pružanje studentima savremene polјoprivredne proizvodnje, novih tehnologija, upravlјanja kvalitetom, standardizacijom i sertifikacijomu proizvodnji hrane, odnosno studentu se pružaju sva neophodna i bitna znanja koja su rezultat najnovijih naučno-tehničkih i tehnoloških dostignuća iz navedenih oblasti.

 

Studijski program master akademskih studija Inženjerski menadžment u agrobiznisu proširuje i obogaćuje prethodno stečeno znanje studenata na osnovnim akademskim studijama i inovira njihove veštine obavljanja složenih upravljačkih i analitičkih poslova iz oblasti agrobiznisa. Po završetku studijskog programa studenti se mogu zaposliti u mnogobrojnim organima javne uprave, u stručnim savetodavnim polјoprivrednim službama, polјoprivrednim institutima, zadrugama, državnim institucijama koje se bave polјoprivredom, inspekcijskim službama i ovlašćenim ustanovama za sertifikaciju i proveru kvaliteta polјoprivredno-prehrambenih proizvoda itd.

 

Master akademske studije traju 1 godinu i nose 60 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Inženjerskog menadžmenta u biotehnologiji student stiče zvanje Master inženjer menadžmenta. Po završetku ovih studija student može nastaviti doktorske studije u trajanju od tri godine.

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.

 

Nastavni plan studijskog programa

 

Inženjerski menadžment u agrobiznisu - Master akademske studije

 Naziv predmetaSem.Pred.VežbeESPB
1. Metodologija naučno-istraživačkog rada I 3 2 8
2. Inženjering u poljoprivrednoj proizvodnji I 3 2 8
3. Kvalitet, standardizacija i sertifikacija u proizvodnji hrane I 3 2 8
4. Izborni predmet 1 I 3 2 6
Student bira jedan predmet od dva:
* Trgovina agrarnim proizvodima
* Upravljanje projektima
5. Izborni predmet 2 II 3 2 6
Student bira jedan predmet od dva:
* Finansijski menadžment u polјoprivredi
* Međunarodni marketing polјoprivrednih proizvoda
6. Stručna praksa II - - 3
7. SIR - Teorijske i eksperimentalne podloge master rada II - - 6
8. Master rad II - - 15
  Ukupno ESPB bodova       60
Kontaktiraj
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK