/  Studije

Marketing i komunikacije - inovacije i marketing

Univerzitet Ca’ Foscari Venecija

Postavljeno: 05.06.2017.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Italija, Venecija
TRAJANJE:
3 semestra


Marketing i komunikacije - inovacije i marketing

Ovaj program se fokusira na odnos između marketinga i inovacija, produbljuje razumevanje tema bliskih dizajnu, menadžmentu proizvoda, upravljanju kreativnim procesima.

 

Po završetku ovog mastera možete raditi kao menadžer proizvoda, brend menadžer, direktor prodaje i marketinga kompanija koje proizvode robu i usluge, menadžer oglašavanja, istraživanja tržišta i marketinga i komunikacija konsultantske kompanije, menadžer projekta u procesima inovacija i podrška za kreativne aktivnosti.

 

 

 Konkuriši na praksu