/  Studije

MAS Inženjerski menadžment

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Postavljeno: 22.11.2016.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Kragujevac
TRAJANJE:
2 semestra


Studijski program traje jednu godinu, ima ukupno 60 ESPB bodova, pripada polju tehničko tehnoloških nauka i daje akademski naziv „master inženjer menadžmenta“.

 

Uslovi upisa na studijski program i drugi najbitniji elementi studijskog programa i režima studija su propisani Statutom i Pravilnikom o režimu studija Fakulteta inženjerskih nauka.
 
Metode izvođenja nastave zavise od tipa nastave:
  1. aktivna nastava,
  2. samostalni rad studenta,
  3. kolokvijumi,
  4. ispiti,
  5. stručna praksa i studijski istraživaški rad,
  6. izrada diplomskog rada, itd.
 
Aktivna nastava se ostvaruje kroz predavanja, vežbe, studijski istraživaški rad, stručnu praksu, konsultacije i mentorski rad. Ova nastava se ostvaruje kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima. Predavanja, vežbe i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema rasporedu.
 
Stručnu praksu student obavlja pod rukovodstvom nastavnika - koordinatora za stručnu praksu.
 
Mentorski rad je oblik aktivne nastave u kome je nastavnik - mentor u neposrednom kontaktu sa studentom u vezi izrade završnog rada.
 

Nastavni plan

MAS Inženjerski menadžment

 

 Konkuriši na praksu