/  Studije

MAS Mašinsko inženjerstvo

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

Postavljeno: 10.06.2019.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Kraljevo
TRAJANJE:
2 semestra


Studijski program master akademskih studija ima naziv Mašinsko inženjerstvo. Studijski program sadrži sve elemente utvrđene zakonom. Sadržaj studijskog programa, pravila studiranja, prava i obaveze studenata, kao i druga pitanja relevantna za izvođenje studijskog programa dostupna su javnosti svake godine kao posebna publikacija u štampanom i elektronskom obliku.

 

Studijski program master akademskih studija mašinskog inženjerstva pripada polju tehničko - tehnoloških nauka. Studijski program traje jednu godinu; ima ukupno 60 ESPB bodova; daje akademski naziv " master inženjer mašinstva".

 

Uslovi upisa na studijski program i drugi elementi studijskog programa i režima studija propisani su Statutom i Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu. Studijski program sadrži obavezne zajedničke predmete svih modula i četiri izborna modula (M) i to:

  • M1 - Projektovanje u mašinogradnji;
  • M2 - Proizvodno mašinstvo;
  • M3 - Automatsko upravljanje, robotika i fluidna tehnika;
  • M4 - Energetika i zaštita životne sredine.


Na svakom modulu postoje obavezni i izborni predmeti modula.

 

Metode izvođenja nastave u zavisnosti su od tipa nastave i vežbi: aktivna nastava (predavanja, konsultacije, mentorski rad), samostalni rad studenata, kolokvijumi, ispiti, stručna praksa i studijski istraživački rad, izrada diplomskog rada i dr., pri čemu se posebno vodi računa o aktivnom učešću i ličnom uključivanju studenata u nastavni proces preko stalnog kontakta sa nastavnicima i saradnicima. Vežbe mogu biti auditorne, laboratorijske, računarske.

 

Deo vežbi može se organizovati i u fabrikama u okruženju ili drugim institucijama. Predavanja, vežbe, mentorski rad održavaju se prema rasporedu svake nedelje u semestru.

 

Svaki predmet ima pripadajući broj ESPB bodova. Prvi semestar ima ukupno 30 ESPB, a u drugom semestru master rad ima 12 ESPB, stručna praksa 3 ESPB i SIR 15 ESPB. Master akademske studije mašinskog inženjerstva smatraju se završenim kada student ispuni sve obaveze predviđene studijskim programom i ostvari najmanje 60 ESPB bodova.

 

Nastavni plan

Modul 1 - Projektovanje u mašinogradnji

 

Modul 2 - Proizvodno mašinstvo

 Modul 3 - Automatsko upravljanje, robotika i fluidna tehnika

 Modul 4 - Energetika i zaštita životne sredine

 

 Konkuriši na praksu