/  Studije

Master Agronomija

Agronomski fakultet


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Čačak
JEZIK:
Srpski
CENA:
48000.00 RSD
TRAJANJE:
2 semestra
OBLAST STUDIJA:
Poljoprivreda


Studijski program master akademskih studija Agronomija (60 ESPB) koncipiran je tako da na sveobuhvatan i interdisciplinarni način pruži studentima najnovija naučna i stručna znanja u oblasti svojih studijskih područja – modula: Modul 1. Ratarstvo i povrtarstvo, Modul 2. Voćarstvo i vinogradarstvo, Modul 3. Zaštita biljaka i Modul 4. Zootehnika.

 

Savladavanjem MAS Agronomija (60 ESPB) studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti u oblasti poljoprivrede.

 

Osnovni cilj studijskog programa je postizanje i razvoj opštih i stručnih kompetencija i akademskih veština iz oblasti biotehničkih nauka, koje su neophodne za sagledavanje i rešavanje konkretnih problema u razvoju poljoprivrdne proizvodnje sa stanovišta očuvanja životne sredine i racionalnog korišćenja postojećih resursa.

 

Stečena znanja i iskustva na ovom studijskom programu predstavljaju logičnu nadogradnju obrazovanja stečenog na osnovnim akademskim studijama. Studenti se osposobljavaju za neposredan rad u poljoprivrednoj proizvodnji u toku koga profesionalno primenjuju savremene i efikasne tehnologije. Studenti stiču znanja i veštine, koje će im omogućiti da povećaju rentabilnost proizvodnje sirovina za finalne namirnice biljnog i animalnog porekla, odnosno za proizvodnju kvalitetnih i zdravstveno bezbednih poljoprivrednih proizvoda.

 

Razvijanje predmetno-specifičnih kompetencija u pojedinim izbornim oblastima podrazumevaju:

  • Ratarstvo i povrtarstvo: upoznavanje sa savremenim tehnologijama proizvodnje u ratarstvu povrtarstvu i krmnom bilju. Student je osposobljen za detaljno poznavanje strukture i funkcionisanja agroekosistema u cilju racionalnog i profitabilnog korišćenja prirodnih resursa u poljoprivredi, zatim specifičnih načina proizvodnje ratarskih i povrtarskih biljaka i semenskih useva, proizvodnje i dorade semena, specifičnosti organskog sistema gajenja, propisa i standarda, ekonomičnosti organske proizvodnje, sprovođenja specifičnosti u oblasti zaštite biljaka, racionalnu primenu genetičkih resursa gajenih biljaka i poznavanje principa biotehnologije i biosigurnosti.
  • Voćarstvo i vinogradarstvo: detaljno poznavanje načina i metoda projektovanja, eksploatacije i realizacije voćarske i vinogradarske proizvodnje u funkciji održivog razvoja poljoprivrede, primenu odgovarajućih mera za povećanje efikasnosti rada i veće ekonomske dobiti, uz kontrolu kvaliteta dobijenih proizvoda, samostalnu izradu studija i projekata u oblasti voćarstva i vinogradarstva;
  • Zaštita biljaka: Detaljnije upoznavanje sa važnijim bolestima i štetočinama gajenih biljaka, korovima u usevima i zasadima, pesticidima i načinom njihove primene i drugim merama u sistemu zaštite biljaka od bolesti, štetočina i korova. Stečena znanja su osnova za očuvanje prinosa i kvaliteta u biljnoj proizvodnji na projektovanom nivou, za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane i zaštitu životne sredine. Stečena znanja i iskustva na ovom studijskom programu treba da budu logična nadogradnja obrazovanja stečenim na osnovnim akademskim studijama. Ciljevi studijskog programa master akademskih studija Agronomija – modul
  • Zootehnika su savladanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti odgajivanja i selekcije, ishrane, reprodukcije i zdravstvene zaštite domaćih životinja u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite životne sredine. Završetkom ovog modula studenti stiču široko znanje i razumevanje stručne i naučne osnove stočarstva. Po završetku master akademskog studijskog programa Agronomija (60 ESPB) formiraju se stručnjaci sposobni za razvoj i primenu naučnih dostignuća. Stečeni nivo znanja obezbeđuje stručnjacima njihovu odgovarajuću primenu u praksi i naučno istraživačkom radu. Stečena znanja i veštine su osnova za dalje stručno usavršavanje, kao i za upis na doktorske studije.

 

 Nastavni plan

Master Agronomija

 

 

Konkuriši na praksu