/  Studije

Master akademske studije novinarstva

Fakultet političkih nauka


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Beograd
JEZIK:
Srpski
CENA:
124000.00 RSD
TRAJANJE:
2 semestra
OBLAST STUDIJA:
Mediji i komunikacije, Političke nauke


Konkurs za upis 2019/120

Na konkurs se možete prijaviti svakog radnog dana od 12:00 – 15:00 časova u kancelariji za master studije (prvi sprat kancelarija br. 21, pored slušaonice br.3) u periodu od 16. do 27. septembra 2019. godine.

  • Liste prijavljenih kandidata sa podacima o prosečnoj oceni sa prethodnog nivoa studiranja biće objavljene 01.10.2019. godine.
  • Prijemni pismeni i / ili usmeni ispit će se obaviti u periodu od 02.10. do 03.10.2019. godine.
  • Prelimininarne rang liste biće objavljene 04.10.2019. godine.
  • Кonačne rang liste biće objavljene 08.10.2019. godine.
  • Upis će se obaviti u periodu od 09. do 10. oktobra 2019. godine.
  • Početak predavanja: od 14.10.2019. godine.

 

Način polaganja prijemnog ispita

Pri odlučivanju o primanju kandidata na studije presudnu ulogu igraju dva faktora: vrsta osnovnih studija  i prosečna ocena na njima i utisak koji kandidat ostavi na tročlanu  komisiju prilikom usmenog prijemnog ispita za koji se student pripremaju iz dva ponuđena uxbenika (Neda Todorović,  Interpretativno I istraživačko novinarstvo, Čigoja štampa, 2002; Štefan Rus Mol, Ana Jugoslava Zagorac Keršner,  Novinarstvo, Clio 2014).

 

E-mail kontakt: Prof. dr Veselin Kljajić, veselin.kljajic@fpn.bg.ac.rs

 

Studije i njihove specifičnosti

U vremenu kada je publika sve obrazovanija, a mladi se sve više okreću novim medijima i digitalnoj kulturi, potreba za permanentnim, sve višim  obrazovanjem novinara i medijskih poslenika je imperativ. Studentima  Master akademskih studija novinarstva nudi se uravnotežena kombinacija teorijskih znanja, praktičnih znanja i specifičnih veština neophodnih u ovladavanju složenom disciplinom medijske pismenosti. Pored savladavanja teorijskih postulata Kulturne antropologije, odnosa  medija i kulture različitosti, teorijskih i praktičnih znanja o funkcionisanju medija i medijskom menaxmentu, o  načinima pisanja (žanrovima) za klasične i nove medije, studije podrazumevaju I savladavanje složenih,  dokumntarnih formi rada u štampanim i elektronskim medjima, sticanje znanja i veština neophodnih za uređivanje medija, kreativno pisanje u štampanim i retoriku u elektronskim medijima, za razumevanje i ovladavanje iInternetom  i novim medijskim tehnologijama. 

 

Organizacija studija 

Studije su organizovane u dva semestra. U prvom semestru, pored obaveznih predmeta ( Kulturna antropologija i  Priprema za pisanje završnog rada ), studenti biraju izborne discipline (Uvod u teoriju medija i novinarskih žanrova, Novinarske dokumentarne forme u štampi ili u elektronskim medijima, Internet i nove medijske tehnologije ). U drugom semestru,  pored obaveznog predmeta Uređivanje medija, biraju među izbornim predmetima (Kreativno pisanje u štampanim medijima, Retorika u elektronskim medijima, Menaxment medija, Mediji i kultura različitosti ). Izrada i odbrana završnog rada obavezni su deo aktivnosti pred sticanje diplome.

 

Nastavnici

Među predavačima na ponuđenim kursevima nalaze se renomirani profesori, eksperti za studije medija kao Čedomir Čupić, Neda Todorović, Snježana Milivojević,  Rade Veljanovski,  Veselin Kljajić, Dobrivoje Stanojević,  Sanja Domazet, Nikola Mrđa, Nikola Maričić, kao i veliki broj gostujućih predavača, stručnjaka za oblasti koje se izučavaju.

 

Rukovodilac: Prof. dr Veselin Kljajić

 

E-mail kontakt: Prof. dr Veselin Kljajić, veselin.kljajic@fpn.bg.ac.rs

 

Studijski program je akreditovan 2015. godine.

 

Studijski plan možete videti na ovom linku.

 

 

Konkuriši na praksu