Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Visoka škola za komunikacijeMaster Kultura i komunikacije


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
1360.00 EUR
Trajanje:
2 semestra
Početak:
oktobar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Mediji i komunikacije


Master program Kultura i komunikacije, ima dva modula – Modul Komunikacije i Modul Kultura a razvija buduće master komunikologe i master kulutrologe za profesionalnu karijeru u medijima, komunikacijama, kulturi, obrazovanju, nauci, javnoj upravi, privredi i mnogim drugim oblastima.

 

Ciljevi programa uključuju sticanje znanja, razumevanja i veština za razvoj kreativnih sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova u oblasti komunikologije, sa širim vidicima proisteklih iz poznavanja dodirnih znanja bliskih naučnih oblasti, posebno kulture i umetnosti. Studenti proširuju postojeća i stiču nova znanja potrebna za ovladavanje složenijim poslovima u praksi, razvoj istraživačkih i naučnih kompetencija i uspešnu pripremu za nastavak daljeg stručnog usavršavanja. Savladavanjem programa razvijaju se kritičke kompetencije, ojačavaju sposobnosti kritičkog mišljenja, metodologije istraživanja problema i kretanje kroz stručno-naučnu praksu.

 

Osnovni cilj završnog master rada je da se kroz istraživački proces samostalno kreira sopstveno rešenje odabrane teme, koje će se obrazložiti u pisanoj formi.  

 

Studenti, takođe, ovladavaju veštinama snalaženja u realnim situacijama, razvijaju sposobnosti za timski rad i saradnju. Osposobljavaju se za preuzimanje odgovornosti za dalji rad na ličnom usavršavanju.

 

Master akademske studije traju jednu godinu. Završetkom jednog od dva modula na ovom studijskom programu studenti stiču 60 ECTS i akademski naziv Master komunikolog, odnosno Master kulturolog.

 

Po završetku ovog programa master komunikolog i master kulturolog su osposobljeni za uspešno obavljanje poslova na višim organizacionim i rukovodećim pozicijama, kao i za samostalnu realizaciju stručnih i istraživačkih projekata i projekata u nauci. 

Kontaktiraj
Visoka škola za komunikacije