Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Učiteljski fakultet u UžicuMaster učitelj


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Užice
Jezik:
Srpski
Cena:
Trajanje:
2 semestra
Početak:
novembar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Pedagoške nauke


Na Učiteljskom fakultetu u Užicu organizuju se master akademske studije za sticanje akademskog naziva Master učitelj.

 

Master akademske studije imaju ukupno 60 ESPB bodova uz prethodno ostvaren obim studija od 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. 

Master akademske studije traju jednu godinu, odnosno 2 semestra.

 

Na master akademske studije upisuju se studenti koji su završili jedan od učiteljskih/pedagoških fakulteta (uz prethodno ostvaren obim studija od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama), ili jedan od nastavničkih ili drugih srodnih fakulteta (uz prethodno ostvaren obim studija od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama).

 

Studijski program master akademskih studija sastoji se od obaveznih predmeta (prvi semestar), dva izborna bloka predmeta (prvi i drugi semestar), prakse i izrade završnog master rada.

 

U prvom semestru u okviru obaveznih predmeta studenti izučavaju: Teorijske probleme didaktike, Tehnologiju vaspitno-obrazovnog rada, Metodologiju izrade naučnog i stručnog rada, Savremena shvatanja ciljeva vaspitanja i obrazovanja, Strani jezik. U okviru izbornog bloka predmeta, prvog semestra, upoznaju se sa savremenim teorijskim i praktičnim problemima metodika nastave mlađih razreda osnovne škole, uključujući fenomen inkluzivnog obrazovanja i obrazovanja
u ruralnoj sredini.

 

U okviru izbornog bloka predmeta koji se izučavaju u drugom semestru ponuđena su po dva izborna predmeta iz okvira ponuđenih oblasti iz izbornog bloka I. Od dva ponuđena predmeta student bira jedan predmet.  

 

Izrada završnog rada je obavezna za sve studente. Izbor teme završnog rada, njegova izrada i odbrana regulisani su bliže opštim i posebnim aktima Fakulteta. 

 

Završetkom ovih studija student stiče pravo upisa na doktorske studije.

 

Kvalifikacije

Master učitelj je osposobljen za:

  • sticanje dodatnih znanja sa ciljem proširivanja i sistematizacije znanja stečenih na osnovnim studijama i na toj osnovi razvoj kritičkog mišljenja i sposobnosti primene znanja;

  • primenu znanja u rešavanju konkretnih problema u vaspitno-obrazovnoj praksi i oblastima
    didaktičko-metodičkih nauka; 

  • rešavanje složenih problema koristeći se integrisanim znanjem iz brojnih naučnih oblasti i disciplina koje se izučavaju na fakultetu;

  • istraživanje vaspitno-obrazovne prakse u školi i primenu utvrđenih rezultata; osposobljavanje za efikasnu didaktičko-metodičku evaluaciju i kritičko promišljanje sopstvenog rada; 

  • raznovrsne načine samostalnog obrazovanja i permanentnog stručnog usavršavanja.

 

Više informacija o nastavnom planu, predmetima, nastavnicima i saradnicima, možete videti ovde ili ovde

Kontaktiraj
Učiteljski fakultet u Užicu