Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Učiteljski fakultet u UžicuMaster vaspitač


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Užice
Jezik:
Srpski
Cena:
Trajanje:
2 semestra
Početak:
novembar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Pedagoške nauke


Na Učiteljskom fakultetu u Užicu organizuju se master akademske studije za sticanje akademskog naziva Master vaspitač.

 

Master akademske studije imaju ukupno 60 ESPB bodova uz prethodno ostvaren obim studija od 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. 

Master akademske studije traju jednu godinu, odnosno 2 semestra.

 

Na master akademske studije upisuju se studenti koji su završili jedan od učiteljskih/pedagoških fakulteta (uz prethodno ostvaren obim studija od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama), ili jedan od nastavničkih ili drugih srodnih fakulteta (uz prethodno ostvaren obim studija od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama).

 

Studijski program master akademskih studija sastoji se od obaveznih predmeta (prvi semestar), dva izborna bloka predmeta (prvi i drugi semestar), prakse i izrade završnog master rada.

 

U prvom semestru u okviru obaveznih predmeta studenti izučavaju: Teorijske probleme didaktike, Tehnologiju vaspitno-obrazovnog rada, Metodologiju izrade naučnog i stručnog rada, Savremena shvatanja ciljeva vaspitanja i obrazovanja, Strani jezik, a u okviru izbornog bloka predmeta prvog semestra upoznaju se sa savremenim teorijskim i praktičnim problemima metodika vaspitno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi, uključujući i fenomen inkluzivnog vaspitanja.

 

U okviru izbornog bloka predmeta koji se izučavaju u drugom semestru ponuđena su po dva izborna predmeta iz okvira ponuđenih oblasti iz izbornog bloka I. Od dva ponuđena predmeta student bira jedan predmet.  

 

Izrada završnog rada je obavezna za sve studente. Izbor teme završnog rada, njegova izrada i odbrana regulisani su bliže opštim i posebnim aktima Fakulteta. 

 

Završetkom ovih studija student stiče pravo upisa na doktorske studije.

 

Kvalifikacije

Master vaspitač je osposobljen za:

  • sticanje dodatnih znanja sa ciljem proširivanja i sistematizacije znanja stečenih na osnovnim studijama i na toj osnovi razvoj kritičkog mišljenja i sposobnosti primene znanja;

  • primenu znanja u rešavanju konkretnih problema u vaspitno-obrazovnoj praksi i oblastimadidaktičko-metodičkih nauka;

  • rešavanje složenih problema koristeći se integrisanim znanjem iz brojnih naučnih oblasti i disciplina koje se izučavaju na fakultetu;

  • istraživanje vaspitno-obrazovne prakse u predškolskoj ustanovi i primenu utvrđenih rezultata;

  • efikasnu didaktičko-metodičku evaluaciju i kritičko promišljanje sopstvenog rada;

  • kritičko praćenje i primenjivanje novina u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;

  • korišćenje savremenih informacionih tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu i ličnom profesionalnom razvoju;

  • povezivanje predškolske ustanove sa društvenim okruženjem na kvalitativno novi način i nivo „otvarajući“ je prema potrebama dece, roditelja i društvenoj i lokalnoj sredini

  • ovladavanje raznovrsnim načinima samostalnog obrazovanja i permanentnog stručnog usavršavanja.

 

Više informacija o nastavnom planu, predmetima, nastavnicima i saradnicima, možete videti ovde ili ovde

Kontaktiraj
Učiteljski fakultet u Užicu