Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Fakultet za poslovne studije i pravoMeđunarodni odnosi i diplomatija


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
1800.00 EUR
Trajanje:
2 semestra
Početak:
oktobar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Političke nauke


medjunarodni odnosi i diplomatija

MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA

Studijski program MAS Međunarodni odnosi i diplomatija je namenjen studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB).

Program drugog nivoa master studija na studijskom programu Međunarodni odnosi i diplomatija je logičan nastavak postojećeg studijskog programa na prvom nivou studija (Pravo, Bezbednost), koji postoji na Fakultetu.

Struktura studijskog programa je tako postavljena da studenti na ovom nivou studiranja treba da prošire znanja, veštine i sposobnosti iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije.

Cilj studijskog programa

Osnovni cilj master studija Međunarodni odnosi i diplomatija jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u ovoj oblasti:

  • Osposobljavanje studenata za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima; 
  • Sticanje znanja iz teorije i prakse međunarodnih odnosa i diplomatije, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad;
  • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
  • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije;
  • Sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na metodologiju naučnog istraživanja, teorije međunarodnih odnosa, međunarodne ekonomije i održivog razvoja, konflikata i mirovnih strategija, savremena diplomatija, međunarodnog pregovaranja, savremenih koncepata spoljne politike;
  • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
  • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
  • Pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
  • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kako do zvanja master politikolog?

Studijski program traje jednu godinu (dva semestara) na kojima se stiče 60 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje master politikolog.

Kontaktiraj
Fakultet za poslovne studije i pravo