/  Studije

Menadžment i organizacija

Fakultet organizacionih nauka

Postavljeno: 17.02.2016.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Beograd
TRAJANJE:
2 semestra


Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Menadžment i organizacija".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv master inženjer organizacionih nauka.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili studijski program osnovnih akademskih studija i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova. Studijskim programom utvrđuju se uslovi upisa kao i odgovarajući programi osnovnih akademskih studija. U zavisnosti od oblasti akreditacije završenog programa osnovnih akademskih studija utvrđuje se mogućnost nastavka studija na određenom studijskom programu. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije u obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

 

Moduli

 • Marketing inženjering i komunikacije
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Menadžerska ekonomika
 • Menadžment inženjerstvo
 • Upravljanje proizvodnjom i pružanje usluga
 • Menadžment kvaliteta i standardizacija
 • Upravljanje projektima i investicijama
 • Finansijski menadžment i menadžment finansijskog rizika
 • Računarski integrisana logistika, proizvodnja i lanci snabdevanja
 • Organizacija poslovnih sistema
 • Tehnološki i inovacioni menadžment

 

Šta mogu da radim posle studija?

Za dostizanje ciljeva ovog studijskog programa značajno je razvijanje veština za korišćenje savremenih informacionih sistema, softverskih paketa i drugih relevantnih proizvoda informacionih tehnologija. Ključni ciljevi studijskog programa Menadžment i organizacija su:

 • omogućavanje sticanje znanja na nivou razumevanja i primene teorije i prakse međusobno povezanih naučnih disciplina iz oblasti menadžmenta i organizacije, sticanje znanja za rad u skladu sa domaćim i inostranim propisima, standardima i zakonskom regulativom;
 • obrazovanje studenata za uspešnu primenu stečenih savremenih teorijskih i praktičnih znanja i veština u specifičnoj oblasti;
 • obrazovanje studenata za nastavak daljeg usavršavanja na višim nivoima studija;
 • razvoj sposobnosti za upotrebu kvantitativnih i kvalitativnih metoda, tehnika, alata i pristupa u savremenoj praksi menadžmenta;
 • razvoj sposobnosti studenata za samostalno razumevanje i formulisanje problema, njegovo modeliranje, analiziranje i rešavanje, razvoj kompetencija studenata za razumevanje promena u poslovnom okruženju na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou posebno u kontekstu Evropskog poslovnog prostora;
 • razvoj sposobnosti studenata za timski rad i rad u multikulturnoj sredini.

 

Struktura studijskog programa

U prvom semestru se izvodi nastava na pet predmeta, od kojih su tri obavezna, a dva izborna. Svi predmeti, obavezni i izborni, omogućavaju sticanje po 6 ESP bodova. Dva izborna predmeta se biraju sa liste od pet do sedam uže specijalizovanih predmeta za konkretnu studijsku grupu. Fond časova predavanja i vežbi na svim predmetima je jednak i iznosi: dva časa predavanja i dva časa vežbi. U drugom semestru se obavlja stručna praksa i rade pristupni rad i diplomski rad. Stručna praksa nosi 4 ESP bodova, pristupni rad se vrednuje sa 8 ESP bodova, dok diplomski rad donosi 18 ESPB bodova.

 

Nastavni plan i program

Marketing inženjering i komunikacije

MAS Menadžment i organizacija modul marketing inženjering i komunikacije - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Upravljanje ljudskim resursima

MAS Menadžment i organizacija modul upravljanje ljudskim resursima - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Menadžerska ekonomika

MAS Menadžment organizacija modul menadžerska ekonomika- Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Menadžment inženjerstvo

MAS Menadžment organizacija modul menadžment inženjerstvo - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Upravljanje proizvodnjom i pružanje usluga

MAS menadžment organizacija modul upravljanje proizvodnjom i pružanje usluga - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Menadžment kvaliteta i standardizacija

MAS Menadžment i organizacija modul menadžment kvaliteta i standardizacija - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Upravljanje projektima i investicijama

MAS menadžment i organizacija modul upravljanje projektima i investicijama - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Finansijski menadžment i menadžment finansijskog rizika

MAS Menadžment i organizacija modul finansijski menadžment i menadžment finansijskog rizika - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Računarski integrisana logistika, proizvodnja i lanci snabdevanja

MAS Menadžment i organizacija modul rilpls - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Organizacija poslovnih sistema

MAS Menadžment organizacija modul organizacija poslovnih sistema - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Tehnološki i inovacioni menadžmentMAS Menadžment i organizacija modul tehnološki i inovacioni menadžment - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 Konkuriši na praksu