/  Studije

Menadžment u javnom sektoru

Fakultet organizacionih nauka

Postavljeno: 17.02.2016.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Beograd
TRAJANJE:
2 semestra


Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Menadžment u javnom sektoru".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Po završetku studijskog programa student stiče akademski naziv master - menadžer.

 

Uslovi za upis

Na studijske programe master akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su prethodno završili studijski program osnovnih akademskih studija i ostvarili najmanje 240 ESPB bodova. U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova. Studijskim programom utvrđuju se uslovi upisa kao i odgovarajući programi osnovnih akademskih studija. U zavisnosti od oblasti akreditacije završenog programa osnovnih akademskih studija utvrđuje se mogućnost nastavka studija na određenom studijskom programu. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije u obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

 

Moduli

  • Menadžment
  • Održivi razvoj javnog sektora
  • Organizacija i restrukturiranje javnog sektora
  • Revizija u javnom sektoru
  • Menadžment javnih nabavki
  • Marketing i strateške komunikacije u javnom sektoru
  • Pregovaranje i lobiranje

 

Šta mogu da radim posle studija?

Ovaj program omogućava velikom broju zaposlenih u javnom sektoru u Srbiji i regionu da inovira i nadogradi svoja znanja u oblasti upravljanja uključujući adekvatne specifičnosti javnog sektora. Studenti će kroz sticanje novih teorijskih znanja, seminarske radove, studije slučaja, primere najbolje prakse biti osposobljeni da se suoče sa najkompleksnijim upravljačkim izazovima savremenog javnog sektora.

 

Struktura studijskog programa

Studijski program se sastoji iz obaveznih i usmerenih izbornih predmeta. U prvom semestru bira se, sluša i polaže 1 predmet obavezan za ceo studijski program i 2 predmeta obavezna sa odgovarajuću izabranu studijsku grupu. U drugom semestru student bira, sluša i polaže 2 izborna predmeta iz liste izbornih predmeta studijske grupe, brani pristupni rad, stručnu praksu i završni rad. Obavezan predmet za ceo studijski program je Menadžment i organizacija u javnom sektoru.

 

Nastavni plan i program

Menadžment

MAS Menadžment u javnom sektoru modul menadžment - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Održivi razvoj javnog sektora

MAS Menadžment u javnom sektoru modulodrživi razvoj javnog sektora - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Organizacija i restrukturiranje javnog sektora

MAS Menadžment u javnom sektoru modul organizacija i restrukturiranje javnog sektora - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Revizija u javnom sektoru

MAS Menadžment u javnom sektoru modul revizija u javnom sektoru - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Menadžment javnih nabavki

MAS Menadžment u javnom sektoru modul menadžment javnih nabavki - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Marketing i strateške komunikacije u javnom sektoru

MAS Menadžment u javnom sektoru modul marketing i strateške komunikacije u javnom sektoru - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Pregovaranje i lobiranjeMenadžment u javnom sektoru modul pregovaranje i lobiranje - Fakultet organizacionih poslova u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 Konkuriši na praksu