/  Studije

Poslovna administracija - Međunarodni menadžment

Univerzitet Ca’ Foscari Venecija

Postavljeno: 05.06.2017.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Italija, Venecija
TRAJANJE:
4 semestra


Poslovna administracija - Međunarodni menadžment

Master program Međunarodni menadžment obezbeđuje znanje i veštine iz poslovnog menadžmenta sa posebnim osvrtom na Italijanske kompanije. Međunarodni nastavni plan i program omogućava sticanje osnovnih menadžerskih sposobnosti za vođenje nove generacije globalnih preduzeća čiji broj u svetu konstantno raste. Nastavni plan obuhvata širok spektar tema, od međunarodnog menadžmenta preko marketinga, međunarodne ekonomije, sa posebnim akcentom na Italijanske kompanije i proizvodnju.

 

Program se sastoji od predavanja, radionica kao i prakse.

 

Neophodno je poznavanje B2 nivoa engleskog (sertifikat).


Za upis je neophodan i Skype intervju sa profesorima koji predaju na kursu.

 

Prijemni se sastoji iz 3 dela:

 • Ključna pitanja (5)
 • Osnovna pitanja (35)
 • Specijalisticka pitanja (10)

Sva pitanja imaju vise ponuđenih odgovora i trajanje svakog testa je 50 minuta.

 

 

Ocenjivanje:

 • Ključna pitanja - tačan odgovor 1 poen, prazno polje ili pogrešan odgovor -5 poena
 • Osnovna i specijalistička pitanja - tačan odgovor 1 poen, pogrešan odgovor -0.25, prazno polje 0 poena

 

Lista kandidata za uži izbor biće ocenjena na skali od 0 do 50 poena.

 

Ključna pitanja su iz oblasti:

 • Analiza troškova i kontrola upravljanja
 • Menadžment preduzeća
 • Finansije
 • Marketing.

 

Osnovna pitanja:

 • Knjigovodstvo, analiza troškova i kontrola upravljanja
 • Upravljanje preduzećima, marketing i strategije
 • Finansije
 • Organizacija i upravljanje ljudskim resusrsima
 • Bankarski posrednici i finansijska tržišta.

 

Specijalistička pitanja

 • Finansije
 • Knjigovodstvo
 • Analiza troškova i kontrola upravljanja.

 

Na testu ćete dobiti dve verzije, na italijanskom i na engleskom, radićete samo na engleskom, ali predajete oba lista.

 

Literatura za prijemni

 

 Konkuriši na praksu