/  Studije

Primenjena ekonomija i finansije

MEF - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

Postavljeno: 14.08.2017.


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Beograd
TRAJANJE:
4 semestra


Master akademske studije, studijskog programa Primenjena ekonomija i finansije traju dve školske godine, četiri semestra – uz mogućnost osvajanja maksimalno 120 ESPB.

 

Ekonomija MEF

 

Svrha studijskog programa

Master akademske studije Primenjena ekonomija i finansije, kao drugostepeni studijski program, predstavlja svojevrsnu nadgradnju kreativnih sposobnosti i praktičnih veština budućih lidera. Savremena dostignuća ekonomske nauke i potrebe tržišta rada uslovile su isto tako koncipiran master akademski studijski program.

 

Kreiranje uspešne lične i društveno korisne karijere i unapređivanje osnovnih znanja na polju primenjene ekonomije i finansija ostvaruje se kroz obučavanje iz oblasti

 • Preduzetnička ekonomija
 • Finansijsko preduzetništvo
 • Bankarski sistemi
 • Rukovođenje
 • Kontrolni sistemi
 • Analitičko istraživanje
 • Naučno-istraživački rad
 • Informacione tehnologije

Na drugoj godini master akademskih studija u oblasti Ekonomija i finansije, student se opredeljuje za jedan od dva izborna modula:

 

Modul 1. Bankarstvo i osiguranje

Modul Bankarstvo i osiguranje izučava se kroz tri studijska predmeta:Finansijska tržištaElektronsko bankarstvo i Platni promet i Tarife u osiguranju. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz: vežbe, testove i kolokvijume, analize studije slučaja, seminarske radove, analiza domaće i inostrane prakse. Teorijsko – praktična nastava osposobiće studente da budu lideri u oblasti:

 • Upravljanja tržišnim finansijama i finansijskim rizicima, rukovodstva finansijskim institucijama, funkcionisanja na međunarodnim i domaćim finansijskim tržištima.
 • Finansijskog poslovanja (strategijski principi, distribucioni novčani sistemi, transkacije, elektronsko bankarstvo, međubankarske komunkacije, sigurnosne mere zaštite sistema).
 • Formiranja tarifnih kvota u osiguranju, upravljanja rizikom u tarifnom sektoru, formiranja posebnih oblika osiguranja i reosiguranja, kreiranja rezerve sigurnosti.

 

Modul 2. Računovodstvo i revizija

Modul Računovodstvo i revizija se izučava kroz tri studijska predmeta:Upravljačko računovodstvoInterna kontrola i revizijaRačunovodstveni IS. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz: vežbe, praktične zadatke i analize, seminarske radove. Teorijsko – praktična znanja obezbediće studentima da budu lideri u oblasti:

 • Rukovodstva računovodstvenom ekonomijom preduzeća, rukovođenja računovodstvenim informacionim sistemima, računovodstvenog menadžmenta i analize.
 • Sprovođenja metodologija interne kontrole i kontrole rizika u preduzeću, kreiranje i upravljanje konceptima revizorske prakse.
 • Održavanja kvaliteta računovodstvenih informacionih sistema, razvoja i unapređenja sistemskih softvera, upravljanja informacionom podrškom.

 

Ekonomija MEF

 

Ishod studijskog programa

Budući visoko obrazovani kadar, posle završenog studijskog programa, u okviru akreditovanog master studijskog programa, osposobljen je da bude lider u stručnoj primeni stečenih teorijskih znanja i praktičnih veština.

 • Direktno preduzimanje inicijative, planiranja, organizacije, sprovođenja, kontrole i realizacije na polju plansko procesnog menadžmenta.
 • Samostalno teorijsko sagledavanje i praktično delovanje na relevantne probleme savrmenog menadžmenta i biznisa.
 • Unapređivanje sposobnosti studenta u praćenju aktuelnih domaćih i svetskih tokova u oblasti plansko procesnog menadžmenta.
 • Osposobljavanje budućeg diplomiranog ili master lidera u unapređivanju stečenih teorijskih, metodoloških i aplikativnih znanja u oblasti plansko - procesnog menadžmenta kao i primena unapređenog znanja u cilju rešavanja slozenih problema u praksi.

 

Mogućnost zapošljavanja

Studenti koji završe master akademske studije u trajanju od dve školske godine akreditovanog studijskog programa osposobljeni su za obavljanje najsloženijih analitičkih, projektnih i upravljačkih aktivnosti. Liderska pozicija visoko obrazovanog kadra podrazumeva konstantnu samostalnu nadgradnju u oblasti plansko procesni menadžment. Stečena specifična teorijska i praktična znanja omogućavaju rad u finansijskom sektoru u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, upravljanje investicionim i menadžerskim projektima, samostalan analitički i aktivacioni rad, kvantitativna i kvalitativna analiza plana i procesa, rad na taktikama unapređivanja progresivnog napretka kompanije, rad na inovacijama u okviru plansko - procesnog sektora, rad na mikro, nacionalnim i međunarodnim menadžerskim sistemima.

 

Stečeno zvanje

 • Diplomirani ekonomista (240 ESPB)
 • Master ekonomista (300 ESPB)

Studenti imaju mogućnost da nakon završene prve godine master studija, steknu četvorogodišnje visoko akademsko obrazovanje i stručno zvanje diplomirani ekonomista.

Posle završene druge godine master akademskih studija i polaganja završnog rada, student stiče petogodišnje visoko akademsko obrazovanje i stručno zvanje master ekonomista.Konkuriši na praksu