Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u BeograduRačunarsko inženjerstvo


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
175000.00 RSD
Trajanje:
4 semestra
Početak:
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Informacione tehnologije, Inženjerstvo


Cilj studijskog programa Računarsko inženjerstvo je da omogući studentima da prodube, unaprede i integrišu znanja kao i da primene stečena znanja u rešavanju konkretnih zadataka i problema u oblasti računarskih, informacionih i komunikacionih tehnologija i time steknu osnov za razvoj karijere i napredovanje u struci.

 

Svrha studijskog programa Računarsko inženjerstvo – master strukovne studije je:

  • obrazovanje studenata za jasno prepoznatljive i definisane profesije vezane za savremene računarske i komunikacione tehnologije;
  • obezbeđenje sticanja kompetencija za rad na računarskim poslovima i poslovima projektovanja, istalacije puštanja u rad i eksploatacije informacionih i komunikacionih sistema i podsistema;
  • da se zadovolje potrebe privatnog i društvenog sektora za unapređenjem znanja i zvanja, koja su potrebna u dinamičnom razvoju tehnike i tehnologije u oblasti računarstva i računarskih komunikacija;
  • da radnici modernog doba poseduju veštine i znanja najmanje tri srodne struke (računarske tehnologije, komunikacione tehnologije i tehnologije obrade podataka) i sklonost ka timskom radu;
  • unapređenje kvalifikacione strukture stanovništva u Republici Srbiji, kao i proširenje obrazovne ponude na drugom nivou studija u oblasti računarskog inženjerstva.

 

Pored toga, svrha studijskog programa je i da zadovolji sadašnje i buduće potrebe privrednih društava, finansijskog sektora,  lokalne i državne uprave i javnih službi za stručnjacima za oblast računarsko inženjerstvo.

 

Predmeti:

R.br. Naziv predmeta Semestar ESPB
1 Metode istraživanja 1 6
2 Sistemi za skladištenje podataka  1 8
3 Psihologija 1 8
4 Objektno orijentisana analiza i dizajn 1 8
5 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama      1 8
6 Projektovanje informacionih sistema 1 8
7 Digitalni signal procesori 2 8
8 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema 2 8
9 Mašinsko učenje 2 8
10 Pedagogija 2 8
11 Big Data infrastrukture i servisi 2 8
12 Stručna praksa 1 2 6
13 Programiranje aplikacija baza podataka 3 8
14 Didaktika 3 8
15 Virtualizacija u računarstvu u oblaku 3 8
16 Komunikacioni standardi i tehnologije 3 8
17 Programiranje u integrisanim tehnologijama 3 8
18 Stručna praksa 2 3 6
19 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva 4 6
20 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva 4 6
21 Primenjeni istraživački rad 4 8
22 Master rad 4 16

 

Način izbora predmeta:

Student bira predmete na početku školske godine, izborom predmeta sa izborne liste. Izborni predmeti su organizovani u tri izborne grupe predmeta. Student može izabrati najviše jedan predmet po izbornom bloku sa drugih akreditovanih studijskih programa master studija na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva. Student može preći sa drugih studijskih programa ili drugih visokoškolskih ustanova i biće mu priznati ispiti ukoliko se njihov programi poklapaju sa programima predmeta studijskog programa.

 

Nakon završenih master strukovnih studija stiče se zvanje strukovnog master inženjera elektrotehnike i računarstva za oblast računarskog inženjerstva.

 

Kontaktiraj
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu