Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Pravni fakultet za privredu i pravosuđeStudijski program Pravo - Unutrašnji poslovi


Nivo studija:
Master studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Novi Sad
Jezik:
Srpski
Cena:
2000.00 EUR
Trajanje:
2 semestra
Početak:
novembar
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Pravo


Studijski program Pravo master akademskih studija kroz svoja dva modula – Opšte pravo i Unutrašnji poslovi kreiran je tako da kroz različite, brižljivo odabrane pravne predmete pruža studentima šira znanja upravo u onim segmentima pravnih instituta koji su neophodni da bi se zaokružila celina sadržaja predviđenih za usvajanje od strane budućih kadrova pravne struke. Savladavanjem studijskog programa, studenti postaju osposobljeni za obavljanje poslova u različitim organima, organizacijama, ustanovama, državnim i privatnim firmama i preduzećima.

 

Prevashodni cilj studijskog programa Pravo master akademskih studija jeste nadgradnja postojećih znanja novim, kako bi se formirali što bolji kadrovi u oblasti prava. Završetkom master akademskih studija studenti – master pravnici osposobljeni su da postanu odgovorni, spremni i sposobni da se prilagode svakoj novoj situaciji i iznad svega, da profesionalno pristupe svakom zadatku.

 

Master akademske studije traju 1 godinu i nose 60 ESPB bodova. Završetkom studijskog programa Pravo student stiče zvanje master pravnik. Po završetku ovih studija student može nastaviti doktorske studije u trajanju od tri godine.

 

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu, kroz uspostavljanje neposrednog kontakta student-profesor. Naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje svrsishodnih teorijskih i praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz prakse.

 

 

Modul Unutrašnji poslovi master akademskih studija pruža pored opšteg pravnog znanja potrebnog za obavlјanje poslova u pravosuđu, privredi ili u organima vlasti, studentima pruža znanja iz specijalizovanih predmeta vezanih za obavlјanje najsloženijih poslova u policiji, vojsci ili bezbednosnim agencijama. Uspešnim okončanjem master akademskih studija prava, student stiče opšta i posebna teorijska i praktična znanja, veštine i sposobnosti neophodne za profesionalno obavlјanje poslova iz nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova.

 

Nastavni plan studijskog programa Pravo

Modul: Unutrašnji poslovi - Master akademske studije

 Naziv predmetaSemestarESPB
1. Politika suzbijanja kriminaliteta I 8
2. Osnovi bezbednosti I 8
3. Metodologija naučno istraživačkog rada I 7
4. Studijsko istraživački rad – teoretske osnove završnog rada I 6
Izborni blok 1:
5. Izborni predmet 1 II 8
6. Izborni predmet 2 II 8
Student bira 2 od 4 ponuđena predmeta:
* Sistem bezbednosti
* Visokotehnološki kriminalitet
* Trgovina ljudima
* Bezbednosna kultura
7. Izrada pravnih akata II 6
8. Završni rad II 9
  Ukupno ESPB za godinu dana   60
Kontaktiraj
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe