/  Studije

Upravljanje komunalnim sistemom

Fakultet zaštite na radu u Nišu


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Niš
JEZIK:
Srpski
CENA:
72000.00 RSD
TRAJANJE:
2 semestra
OBLAST STUDIJA:
Zaštita na radu


Fakultet zaštite na radu u Nišu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Upravljanje komunalnim sistemom" (60ESPB).

 

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj realizacije programa jeste osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća u oblasti menadžmenta komunalnim
sistemom. Program obezbeđuje neophodna znanja i veštine koje doprinose efikasnosti i efektivnosti menadžmenta, zaštiti životne sredine i bezbednosti u
komunalnom sistemu.

 

Posebni ciljevi studijskog programa su da studenti steknu neophodna znanja i veštine kako bi mogli:

 • da razviju kapacitete za realizaciju naučnih i tehničkih istraživanja u oblasti menadžmenta, zaštite životne sredine i bezbednosti u komunalnom sistemu;
 • da analiziraju, procenjuju i predlažu održiva rešenja za probleme menadžmenta, zaštite životne sredine i bezbednosti u komunalnom sistemu;
 • da doprinesu razvoju politika i strategija planiranja menadžmenta, zaštite životne sredine i bezbednosti u komunalnom sistemu;
 • da primene profesionalne tehnike i procedure u planiranju menadžmenta komunalnim sistemom;
 • da doprinesu razvoju planova za sprovođenje politike zaštite životne sredine i bezbednosti u komunalnom sistemu;
 • da identifikuju, procene i verifikuju tehničke i druge aspekte životne sredine operacija u procesima koji se odvijaju u komunalnom sistemu;
 • da razumeju primenu relevantnih tehničkih standarda, uputstava, regulative, legislative, pravila i propisa u praksi komunalnog sistema;
 • da razumeju i primenjuju integraciju različitih sistema menadžmenta;
 • da upravljaju fazama procesa proveravanja i razvoja komunalnog sistema.

 

Ishod procesa učenja

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija Upravljanje komunalnim sistemom studenti stiču kompetencije za primenu naučnih i stručnih dostignuća u rešavanju problema u komunalnim delatnostima i razvoja komunalnog sistema na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

 

Po završetku studijskog programa studenti stiču opšte sposobnosti:

 • da koriste naučne podatke i rezultate naučnih istraživanja kao osnovu za razvoj menadžmenta komunalnim sitemom;
 • da značajno doprinose ostvarivanju politike zaštite životne sredine i bezbednosti, efikasnosti i efektivnosti menadžmenta komunalnim sistemom i održivom razvoju urbanih područja;
 • da razvijaju i primenjuju profesionalne tehnike i procedure u planiranju menadžmenta komunalnim sistemom, zaštiti životne sredine i bezbednosti;
 • da doprinose razvoju planova za sprovođenje politike zaštite životne sredine i bezbednosti u komunalnom sistemu.

 

Student po završetku studijskog programa stiče predmetno-specifične sposobnosti, odnosno profesionalnu kompetenciju:

 • da identifikuje i procenjuje tehničke i druge aspekte životne sredine operacija u procesima koji se odvijaju u komunalnom sistemu;
 • da razvija i primenjuje znanja iz oblasti standarda, uputstava, regulative, legislative, pravila i propisa u praksi komunalnog sistema;
 • da prati i analizira standarde za sisteme menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom i bezbednošću u komunalnom sistemu i razvija integraciju različitih sistema menadžmenta;
 • da upravlja fazama procesa proveravanja i razvoja komunalnog sistema;
 • da planira, razvija i realizuje sistem obrazovanja, obuke i upravljanja znanjem u komunalnom sistemu;
 • da organizuje i realizuje poslove osiguranja u komunalnom sistemu;
 • da upravlja projektima i inovacijama u komunalnom sistemu.

 

Način izvođenja studija

Studije traju jednu školsku godinu, koja se deli na dva semestra, od kojih svaki traje po 15 nastavnih nedelja. Studije se izvode prema Planu izvođenja nastave, koji za svaku školsku godinu donosi Nastavno-naučno veće Fakulteta. Ukupno angažovanje studenta tokom studija iznosi 60 ESPB bodova.

 

Nastavni plan

Upravljanje komunalnim sistemom

 

 

Konkuriši na praksu

IT Internship

Atos IT Solutions and Services d.o.o. Beograd

Beograd
Rok prijave: 18.12.2019.