/  Studije

Upravljanje zaštitom životne sredine

Fakultet zaštite na radu u Nišu


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Niš
JEZIK:
Srpski
CENA:
72000.00 RSD
TRAJANJE:
2 semestra
OBLAST STUDIJA:
Zaštita životne sredine (ekologija)


Fakultet zaštite na radu u Nišu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Upravljanje zaštitom životne sredine" (60ESPB).

 

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj realizacije programa jeste da omogući studentima sticanje naučnog razumevanja, znanja i određenih aplikativnih veština u oblasti ekoloških i socijalnih sistema, koje se mogu primeniti u kontekstu politike ili upravljanja, kao i da unapredi njihove menadžerske i liderske sposobnosti, neophodne u
procesima upravljanja zaštitom životne sredine.


Posebni ciljevi studijskog programa su da studenti steknu neophodna znanja i veštine:

  • za unapređenje postojećih i sticanje novih znanja, veština i kompetencija iz oblasti savremenog upravljanja zaštitom životne sredine uz uvažavanje interdisciplinarnosti, koja predstavlja suštinsku karakteristiku ovog programa;
  • za profilisanje menadžera u oblasti životne sredine koji će imati primenljiva multidisciplinarna znanja i sposobnosti, neophodna za proces kreiranja praktičnih politika i upravljanje u oblasti zaštite životne sredine u organizacijama javnog, civilnog i privatnog sektora, kao i osposobljavanje da odgovore na profesionalne menadžerske izazove u proizvodnim preduzećima;
  • za razvoj kreativnih sposobnosti diplomiranih studenata, usmerenih na rešavanje praktičnih problema u planiranju i sprovođenju praktičnih politika zaštite životne sredine;
  • za pripremu diplomiranih studenata za dalji istraživački rad na višim nivoima studija.

 

Ishod procesa učenja

Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija Upravljanje zaštitom životne sredine studenti stiču kompetencije i akademske veštine koje se mogu primeniti u kontekstu politike ili upravljanja kompleksnim sistemima u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

  • Razumevanje interakcija koje prate razvoj sa društvenim izazovima i izazovima u životnoj sredini, kako globalno, tako i lokalno;
  • Sagledavanje značaja definisanja problema u životnoj sredini, kritičkog i kreativnog razmišljanja u planiranju budućnosti;
  • Uviđanje neophodnosti i hitnosti potreba za promenama od neodržive prakse ka unapređenju kvaliteta života, jednakosti, solidarnosti i održivosti životne sredine;
  • Razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti za komunikaciju u cilju rešavanja ekoloških problema;
  • Razvoj profesionalne etike.

 

Način izvođenja studija

Studije traju jednu školsku godinu, koja se deli na dva semestra, od kojih svaki trajepo 15 nastavnih nedelja. Studije se izvode prema Planu izvođenja nastave, koji za svaku školsku godinu donosi Nastavno-naučno veće Fakulteta. Ukupno angažovanje studenta tokom studija iznosi 60 ESPB bodova.

 

Nastavni plan

Upravljanje zaštitom životne sredine

 

 

 

Konkuriši na praksu