/  Studije

Upravljenje materijalnim i energetskim tokovima

Tehnološki fakultet u Leskovcu


NIVO STUDIJA:
Master studije
LOKACIJA:
Srbija, Leskovac
JEZIK:
Srpski
CENA:
54000.00 RSD
TRAJANJE:
2 semestra
OBLAST STUDIJA:
Tehnologija


Tehnološki fakultet u Leskovcu organizuje master studije na studijskom programu master akademskih studija "Upravljenje materijalnim i energetskim tokovima" (60ESPB).

 

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Upravljanje materijalnim i energetskim tokovima je zasnovan na opštim inženjerskim, ekološko-ekonomskim i socijalnim principima u industrijskoj proizvodnji uz praćenje svetskih trendova unapređenja i primenu najnovijih naučno-tehnoloških dostignuća, kako u proizvodnji, tako i u oblasti industrijskog menadžmenta i zaštite životne sredine.

 

Takođe, student stiče znanja o važećoj domaćoj i međunarodnoj zakonskoj regulativi u oblasti upravljanja materijalnim i energetskim tokovima, sa ciljem postizanja održivog razvoja i usklađivanja neprestane potrebe za povećanjem kapaciteta industrije sa neophodnim osvrtom na očuvanje okoline.

 

Student stiče i naučna znanja o odnosima privrede i šire zajednice što je od izuzetnog značaja zbog povezanosti materijalnih i energetskih tokova sa svim sferama društva.

 

Ishod procesa učenja

Savladavanje studijskog programa master akademskih studija Upravljanje materijalnim i energetskim tokovima treba da omogući završenim studentima Master inženjer tehnologije, da steknu sledeće kometencije:

  • Sposobnost rešavanja problema upravljanja materijalnim i energetskim tokovima u industriji i povezanih sistema industrijaokolina, imajući u vidu tehnološke, ekološke, ekonomske i socijalne aspekte.
  • Sposobnost sagledavanja relevantnih parametara za dati tehnološki proces kao i njihov uticaj na veličine bitne za povećanje proizvodnog kapaciteta, smanjenje investicionih i eksploatacionih troškova, poboljšanjem energetske efikasnosti procesa kao i smanjivanje negativnih uticaja na okolinu.
  • projektovanje i simulacija odgovarajućih modela procesa, primenom savremenih softverskih paketa, kao i definisanje materijalnih i energetskih bilansa, povećanje profitabilnosti u postojećim postrojenjima praćenjem, kontrolisanjem i optimizacijom procesnih parametara.
  • upravljanje svim otpadnim tokovima (materijalnim i energetskim tokovima), u cilju realizacije koncepta nulte emisije imajući u vidu standarde/principe industrijske ekologije.
  • upravljanje svim aspektima minimizacije opasnosti od hemijskih udesa i nesreća, predviđanje primenom odgovarajućih modela, potencijalnih rizika vezanih za različite tehnološke postupke.
  • monitoring energetske efikasnosti tehnoloških i povezanih sistema kao i sposobnost razvijanja indikatora energetske efikasnosti i tumačenje njihovog međusobnog uticaja.
  • pisanje i vođenje projekata značajnih za održivi razvoj lokalnih, regionalnih i državnih zajednica, imajući u vidu međuzavisnost  industrije, ekologije, ekosistema, menadžmenta i socio-ekonomskog okruženja.
  • efikasno praćenje i usvajanje novina i rezultata istraživanja u oblasti tehnološkog inženjerstva i jasan i nedvosmislen način prenošenja zaključaka, znanja i postupaka zaključivanja stručnoj i široj javnosti;
  • planiranje, organizovanje i pripreme relevantnih tehničkih izveštaja i izveštaja o rezultatima rada, kao i njihovo oralno predstavljanje i dostavljanje u štampanoj i/ili elektronskoj formi.
  • komunikacije sa ostalim tehničkim strukama i inženjerskim profilima, što daje mogućnost efikasnog rada u timovima.

 

Nastavni plan

Upravljanje materijalnim i energetski tokovima

 

 

 

Konkuriši na praksu

IT Internship

Atos IT Solutions and Services d.o.o. Beograd

Beograd
Rok prijave: 18.12.2019.