/  Studije

Menadžment i informacioni sistemi

Fakultet organizacionih nauka

Postavljeno: 17.02.2016.


NIVO STUDIJA:
Specijalističke studije
LOKACIJA:
Srbija, Beograd
TRAJANJE:
2 semestra


Fakultet organizacionih nauka u Beogradu organizuje specijalističke studije na studijskom programu specijalističkih akademskih studija "Menadžment i informacioni sistemi".

 

Program traje jednu godinu i ima 60 ESPB bodova.

 

Uslovi za upis

Na studijski program specijalističkih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i master akademske studije ili integrisane akademske studije, u obimu od najmanje 300 ESPB bodova. Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo na upis na specijalističke akademske studije i to lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da upišu specijalističke akademske studije u obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

 

Moduli

  • Menadžment
  • Menadžment u zdravstvu
  • Menadžment u farmaciji
  • Marketing menadžment
  • Odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije
  • Menadžment kvaliteta i standardizacija
  • Operacioni menadžment
  • Informacioni sistemi
  • Operaciona istraživanja i kvantitativni menadžment
  • Elektronsko poslovanje

 

Struktura studijskog programa

Menadžment: U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet, koji nos 8 ESPB. Studenti biraju tri predmeta od ukupno 7 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB. U drugom semestru studenti polažu praktičan pristupni rad koji nosi 6 ESPB, pohađaju stručnu praksu koja nosi 4 ESPB i brane specijalistički rad koji nosi 18 ESPB.

 

Menadžment u zdravstvu: U prvom semestru studenti polažu jedan obavezan predmet, koji nos 8 ESPB. Studenti biraju tri predmeta od ukupno 5 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB. U drugom semestru studenti polažu praktičan pristupni rad koji nosi 6 ESPB, pohađaju stručnu praksu koja nosi 4 ESPB i brane specijalistički rad koji nosi 18 ESPB.

 

Menadžment u farmaciji: U prvom semestru studenti polažu dva obavezna predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti biraju dva predmeta od ukupno 3 izborna predmeta, koji nose po 8 ESPB. U drugom semestru studenti polažu praktičan pristupni rad koji nosi 6 ESPB, pohađaju stručnu praksu koja nosi 4 ESPB i brane specijalistički rad koji nosi 18 ESPB.

 

Marketing menadžment: U prvom semestru studenti polažu dva obavezna predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti biraju dva predmeta od ukupno 4 izborna predmeta, koji nose po 8 ESPB. U drugom semestru studenti polažu praktičan pristupni rad koji nosi 6 ESPB, pohađaju stručnu praksu koja nosi 4 ESPB i brane specijalistički rad koji nosi 18 ESPB.

 

Odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije: U prvom semestru studenti polažu dva obavezna predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti biraju dva predmeta od ukupno 3 izborna predmeta, koji nose po 8 ESPB. U drugom semestru studenti polažu praktičan pristupni rad koji nosi 6 ESPB, pohađaju stručnu praksu koja nosi 4 ESPB i brane specijalistički rad koji nosi 18 ESPB.

 

Menadžment kvaliteta i standardizacija: U prvom semestru studenti polažu dva obavezna predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti biraju dva predmeta od ukupno 4 izborna predmeta, koji nose po 8 ESPB. U drugom semestru studenti polažu praktičan pristupni rad koji nosi 6 ESPB, pohađaju stručnu praksu koja nosi 4 ESPB i brane specijalistički rad koji nosi 18 ESPB.

 

Operacioni menadžment: U prvom semestru studenti polažu dva obavezna predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti biraju dva predmeta od ukupno 4 izborna predmeta, koji nose po 8 ESPB. U drugom semestru studenti polažu praktičan pristupni rad koji nosi 6 ESPB, pohađaju stručnu praksu koja nosi 4 ESPB i brane specijalistički rad koji nosi 18 ESPB.

 

Informacioni sistemi: U prvom semestru studenti polažu dva obavezna predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti biraju dva predmeta od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB. U drugom semestru studenti polažu praktičan pristupni rad koji nosi 6 ESPB, pohađaju stručnu praksu koja nosi 4 ESPB i brane specijalistički rad koji nosi 18 ESPB.

 

Operaciona istraživanja i kvantitativni menadžment: U prvom semestru studenti polažu dva obavezna predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti biraju dva predmeta od ukupno 8 izbornih predmeta, koji nose po 8 ESPB. U drugom semestru studenti polažu praktičan pristupni rad koji nosi 6 ESPB, pohađaju stručnu praksu koja nosi 4 ESPB i brane specijalistički rad koji nosi 18 ESPB.

 

Elektronsko poslovanje: U prvom semestru studenti polažu dva obavezna predmeta, koji nose po 8 ESPB. Studenti biraju dva predmeta od ukupno 4 izborna predmeta, koji nose po 8 ESPB. U drugom semestru studenti polažu praktičan pristupni rad koji nosi 6 ESPB, pohađaju stručnu praksu koja nosi 4 ESPB i brane specijalistički rad koji nosi 18 ESPB.

 

Nastavni plan i program

Menadžment

SAS Menadžment i informacioni sistemi modul menadžment - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Menadžment u zdravstvu

SAS Menadžment i informacioni sistemi modul menadžment u zdravstvu - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Menadžment u farmaciji

SAS Menadžment i informacioni sistemi modul menadžment u farmaciji - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Marketing menadžment

SAS Menadžment i informacioni sistemi modul marketing menadžment - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije

SAS Menadžment i informacioni sistemi modul odnosi s javnošću i multimedijalne komunikacije - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Menadžment kvaliteta i standardizacija

SAS Menadžment i informacioni sistemi modul menadžment kvaliteta i standardizacija - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Operacioni menadžment

SAS Menadžment i informacioni sistemi modul operacioni menadžment - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Informacioni sistemi

SAS Menadžment i informacioni sistemi modul informacioni sistemi - Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Operaciona istraživanja i kvantitativni menadžment

SAS Menadžment i informacioni sistemi modul operaciona istraživanja i kvantitativni menadžment -Fakultet organizacionih nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

Elektronsko poslovanjeSAS Menadžment i informacioni sistemi modul elektornsko poslovanje - Fakultet organizacionig nauka u Beogradu - nastavni plan i program

 

 

 Konkuriši na praksu