Naj Student - više od studiranja

  /  Studije

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u BeograduNove energetske tehnologije


Nivo studija:
Specijalističke studije
Zemlja:
Srbija
Grad:
Beograd
Jezik:
Srpski
Cena:
150000.00 RSD
Trajanje:
2 semestra
Početak:
Izvođenje nastave:
Redovno
Oblast studija:
Elektrotehnika


Nove energetske tehnologije

Profesionalni status nakon završenih specijalističkih studija Nove energetske tehnologije:

Unapređivanje i proširivanje znanja i veština u korišćenju i primeni postojećih tehnologija za planiranje, projektovanje, izvođenje, eksploataciju i održavanje elektroenergetskih objekata i opreme.

Cilj specijalističkih studija Nove energetske tehnologije je:

 • da studentima obezbedi kvalitetno opšte, kao i profesionalno obrazovanje iz oblasti elektroenergetskih tehnologija i sistema,
 • da studentima omogući da razviju kreativnost u radu,
 • da studentima pruži mogućnost da steknu znanja koja mogu primeniti u:
  • proizvodnim sistemima,
  • elektrodistributivnim sistemima,
  • elektroprenosnim sistemima,
  • projektnim organizacijama,
  • da razvijaju i usaglašavaju postojeće i nove sisteme sa opšte-prihvaćenom dobrom praksom evropskih i svetskih institucija.

Činjenica je da je bez dobrog poznavanja teorije, mogućnost stručnjaka u oblasti elektroenergetskih tehnologija da prate i da primenjuju najnovija tehnička dostignuća ograničena i od malog značaja za organizaciju u kojoj rade.

Specijalističke studije pripremaju studente za:

Razvoj temeljnog znanja u specijalizovanim oblastima:

 • projektovanja električnih instalacija i elektroenergetskih sistema
 • eksploatacije elektroenergetskih sistema i
 • održavanja elektroenergetskih instalacija, uređaja i postrojenja
 • Identifikovanje problema u upravljanju elektroenergetskim sistemima
 • Efikasno funkcionisanje u multidisciplinarnom okruženju;
 • Sakupljanje, analizu i upravljanje informacijama;
 • Održavanje koraka sa tekućim razvojem savremenih energetskih tehnologija;
 • Razvijanje sposobnosti učenja tokom čitavog radnog veka;E
 • fikasnu pismenu i usmenu komunikaciju;

Način odabira predmeta

Studenti mogu da odaberu šest od deset predmeta sa liste predmeta specijalističkih studija Studijskog programa NET, odnosno 2 predmeta sa liste predmeta drugih studijskih programa VISER-a. Predmeti koji su ponuđeni predstavljaju proširenje osnovne baze znanja koja je preporučena studentima u toku osnovnih studija na studijskom programu Nove energetske tehnologije. Za svaki predmet definisana su potrebna predznanja.

Predmeti su:

Nakon završenih specijalističkih studija studenti stiču zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva – specijalista.

Rukovodilac studijskog programa:
mr Aleksandra Grujić
Kabinet: 505

Sekretar studijskog programa:
dipl.inž.elek. Milan Ivezić,
Kabinet: 505

Kontaktiraj
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu