Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!

1. Živa bića koja žive na drugim živim bićima i od njih koriste gotove hranljive materije zovu se:

2. U nishodni deo duodenuma otvaraju se:

3. Provodni nastavak čulnih ćelija mirisnih organa kičmenjaka direktno se vezuje za:

4. Neki predstavnici euglenoidnih algi (Euglenophyta) kod kojih je pelikula veoma elastična, mogu da menjaju oblik tela. Takva pojava se naziva:

5. Jedno Barovo telo imaju:

6. Koja od navedenih grupa zglavkara nema antene?

7. Komplementarne baze u molekulu DNK su povezane:

8.

Primarna struktura proteina je određena:

9. Telesne (somatkse) ćelije nastaju procesom:

10. Trihinela se razvija u crevu:

11. Zaokružite NETAČNU tvrdnju:

12. Pektinske materije se obrazuju u:

13. Sistem vakuola (vakuom) nalazi se u:

14. Biocenoza je:

15. Parazitizam je odnos između jedinki različitih vrsta u kome: