Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!

1. Poliribozomi su kompleksi ribozoma međusobno povezani:

2. Izvodni kanali sistema za razmnožavanje ostvaruju direktnu vezu sa jajnicima kod:

3. Redukcija broja hromozoma se odvija u:

4. Stenovalentni organizmi:

5. Za svaku organsku vrstu i svaki ekološki faktor, prilikom delovanja na organizam, postoji stepen i intenzitet kada je njegovo dejstvo najpovoljnije što se naziva:

6. Biotički faktori su:

7. Prema većini savremenih shvatanja, osnovnu jedinicu evolucije predstavlja:

8. Neutrofilni leukociti se karakterišu:

9. Hloroplasti su izgrađeni od (zaokruži slovo ispred tačnog odgovora):

10. Najstarija vrsta iz roda Homo je:

11. Gen čijom mutacijom nastaje više fenotipskih promena je

12. Pojava istanjenja sloja ozona je dominantno posledica emisije veštacki proizvedenih hemikalija koje sadrže:

13. Mikrofilamenti se nalaze u svim ćelijama osim:

14. Prokariotske ćelije imaju:

15. Ekosistem je dinamična celina koja neprekidno menja svoj sastav organskih vrsta u funkciji vremena, dostižući krajnji stepen stabilnosti koji se naziva: