Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!
1. Svakodnevno unošenje toksične supstance u toku jedne do dve godine zove se:
2. Mešovita krv protiče kroz srce:
3. Replikacija DNK kod Eukariota odvija se:
4. Broj novonastalih jedinki u populaciji u jedinici vremena je:
5. Receptori za bol su:
6. Osnovne jedinice građe genomske DNK je:
7. Četinari (Pinopsida) spadaju u:
8. Koja je od navedenih odlika mužjaka tačna:
9. Dijatomejski mulj nastaje taložonjem talusa:
10. Tri najveća para hromozoma u kariotipu čoveka se nalaze u :
11. Genetički kod je:
12. Šta od navedenog nije hromozomska aberacija:
13. Karotenoidi su:
14. U međumozgu se nalazi:
15. Krajem profaze mitoze u oblasti primarnog suženja hromozoma uočava se prisustvo: