Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!

1. U uobličavanju i stvaranju organa, tercijarnom indukcijom nastaje:

2. Hloroza označava:

3. U limfi se nalaze:

4. Centriole su:

5. Najstarija vrsta iz roda Homo je:

6. Rodenticidima se suzbijaju:

7. Označiti tačnu tvrdnju:

8. Nervne ćelije centralnog nervnog sistema dele se na:

9. Oligosaprobne vode su:

10. Hromozom se sastoji od dve hromatide:

11. Među navedenim biljnim tkivima, meristemska tkiva su:

12. Nasledni materijal retrovirusa je:

13. Plućni organi su prisutni:

14. Supstance koje sprečavaju ili usporavaju razmnožavanje mikroorganizama koji su najčešći uzrok kvarenja hrane, zovu se:

15. Svetlost dospela u oko na mrežnjači normalno prolazi i dospeva redosledom: