Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!
1. Veća područja sa priprodnim ekosistemima visoke vrednosti u pogledu očuvanosti, složenosti građe i biogeografskih obeležja, sa raznim oblicima izvorne flore i faune, reprezentativnim fizičko-geografskim objektima, pojavama i kulturnoistorijskim vrednostima su:  
2. Nafta, gas, ugalj, predstavljaju:
3. Koja žlezda luči hormon tiroksin?
4. Kortikalnom reakcijom tokom procesa oplođenja kod čoveka:
5. Nasledni materijal retrovirusa je:
6. Nedostatak svetlosti izaziva kod biljaka pojavu:
7. Kretanje kiseonika i ugljendioksida kroz ćelijsku membranu se odvija:
8.

Ekološki faktori su:

9. Sitaste cevi i ćelije pratilice su delovi:
10. Sve ćelije jednog organizma u svom genomu sadrže:
11. Celijačno stablo je:
12. Uslovni refleksi:
13. Profesionalni štetni faktori se mogu podeliti na:
14. Najmanje zagađene vode su:
15. Osnovni respiratorni organi kičmenjaka (unutrašnje škrge i pluća) su tvorevine: