Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!

1. Bolest sidu (AIDS) prouzrokuje:

2.

Postepeno povećanje koncentracije nekog toksičnog agensa u krvi i tkivima, kao posledica stalno ponovljenih resorpcija malih doza toksičnog jedinjenja, zove se:

3. Gasoviti omotač Zemlje je:

4. U uobličavanju i stvaranju organa, dvosmernom indukcijom nastaje:

5.

Životnu zajednicu čine:

6. Elastična hrskavica se nalazi u:

7. Koje tkivo NIJE nadražljivo:

8. Na grudnom delu tela kod većine insekata postoje/i:

9. Zakon „sve ili ništa“ za srce znači:

10.

Ciklusi azota, kiseonika, ugljenika i vode su:

11. Hromozom se sastoji od dve hromatide:

12. Četinari (Pinopsida) spadaju u:

13. Kvantitavna osobina:

14. Označiti NETAČNU tvrdnju:

15. Koje se od navedenih životinja ubrajaju u insekte? (moguće više odgovora)