Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!

1.

U životnom ciklusu paprati:

2. Ekologija je nauka koja proučava:

3.

Tkiva koja imaju sposobnost deobe nazivaju se:

4.

Lisna osnova je:

5. Akutno zaslanjeno zemljište koje sadrži rastvorljive soli u koncentracijama koje onemogućavaju rast biljaka, naziva se:

6. Vrste koje se sreću samo u određenim staništima nazivaju se:

7.

Viviparija je vrsta reproduktivne strategije koja podrazumeva:

8. Replikacija DNK kod Eukariota odvija se:

9.

Jedrov materijal prokariotske ćelije naziva se:

10. Biom je:

11. Koja je uloga DNK polimeraze u toku replikacije DNK?

12. Biosintezu glikoze i lipida obezbeđuju:

13. Hemikriptofite (h) su:

14. Koji je tip nervnog sistema najjednostavniji?

15. Telesne (somatkse) ćelije nastaju procesom: