Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!
1. Sinekologija proučava:
2. Nukleinske kiseline su polimeri izgrađeni od monomera:
3.

Ekološka valenca je:

4. U ekosistemu se odvija:
5. Ćelija čoveka ne sadrži:
6. Označiti NETAČNU tvrdnju:
7. U oku kičmenjaka fotoreceptori se nalaze u:
8. U cisternama Goldžijevog aparata se vrši:
9. Pridolazak jedinki jedne vrste u stanište druge, naziva se:
10. Mikrofilamenti se nalaze u svim ćelijama osim:
11. Resorpcija vode i mineralnih materija se odvija u:
12. Hormone koji regulišu količinu kalcijuma i fosfora u krvi luči:
13. Šta se od sledećeg NE nalazi u srži bubrega?
14. Koji epitel se nalazi u dušniku:
15. Veliki metilj živi u žučnim kanalima: