Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!

1. Praćenje promena u životnoj sredini odvija se preko određenih pokazatelja koji se zovu:

2. Aminokiseline nastaju:

3. Hipoglikemijski šok se prekida:

4. Broj i oblik hromozoma je:

5. Od osnovnih izvora energije u organizmu prvi se metabolišu:

6. Svakodnevno unošenje toksične supstance u toku jedne do dve godine zove se:

7. Otvor aorte nalazi se na bazi:

8. Prilikom dihibridnog ukrštanja dve heterozigotne jedinke, obe genotipa AaBb, može se očekivati da učestalost jedinki sa oba recesivna svojstva u sledećoj generaciji bude:

9. Replikacija DNK se odvija u:

10. Metabolička voda u ćeliji je stabilizator:

11. Najveći plućni volumen je:

12. Kom tipu ekoloških faktora pripada antropogeni faktor?

13. Šta se od sledećeg NE nalazi u srži bubrega?

14. U ćelijama prokariota i eukariota nalazi se:

15. Znaci hroničnog trovanja javljaju se postepeno, gotovo neprimetno, posle: