Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!

1. Traheje su organi za:

2. Biosintezu glikoze i lipida obezbeđuju:

3. Antioksidansi su:

4. Kičmenjaci imaju:

5. Zaokružite NETAČNU tvrdnju:

6. Koja je uloga DNK polimeraze u toku replikacije DNK?

7. Promene u broju hromozoma ne sreću se u sledećim anomalijama: (moguće više odgovora)

8. Zaokružite NETAČNU tvrdnju:

9. Izvodni kanali sistema za razmnožavanje ostvaruju direktnu vezu sa jajnicima kod:

10. Nafta, gas, ugalj, predstavljaju:

11. Dijafragmu oživčava:

12. Hemikriptofite (h) su:

13. Kvržice čula ukusa mogu da se nađu i na površini tela kod:

14. Kortikalnom reakcijom tokom procesa oplođenja kod čoveka:

15. Rodenticidima se suzbijaju: