Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Biologija

Šta je fotosinteza? Koliko nogu ima pauk? Šta je DNK? Kako nastaju amino-kiseline? Verovatno ste nekada znali odgovore na ova i slična pitanja u svako doba dana i noći. Tada vam je sve ovo bilo novo i zanimljivo. No da li biste se i danas snašili i dali tačne odogovore? Otkrijte i podsetite se starog gradiva!
1. Pri normalnoj vrednosti respiratornog volumena i mrtvog prostora i frekvenciji disanja od 12 u minuti, minutni volumen plućne ventilacije iznosi:
2. Tarnerov sindrom je:
3. Polne ćelije se odlikuju:
4. Beta-ploča predstavlja vid:
5. Ekosistem predstavlja jedinstvo:
6. Koja od navedenih jedinica nije iz SI:
7. Urbani ekosistemi su:
8. Životni ciklus ćelije, ili ćelijski ciklus se sastoji od dva perioda (faze):
9. Celijačno stablo je:
10. Uracil je:
11. Jedno Barovo telo imaju:
12. Mentalna zaostalost je UVEK prisutna kod osoba sa:
13. Glavni tip genetskog oštećenja zove se:
14. Zaokružite tačnu rečenicu:
15. Biosintezu glikoze i lipida obezbeđuju: