Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?

1. Prema načinu izrade kalkulacije se dele na:

2. Prema vremenu izrade kalkulacije mogu biti:

3. Potrošnja je:

4. Pojavom zajmovnog (novčanog) kapitala profit se deli na:

5. Ekonomija kao nauka istražuje:

6. Pre revalvacije domaća valuta je:

7. Otvorena privreda je:

8. Akcije su:

9. Opšte pravilo ponude glasi:

10. Preduzetnik:

11. Konkretan rad stvara:

12. Izbor od dve ili više opcija u menadžmentu zovemo:

13. Prihod od akcija je:

14. Prirodni troškovi su:

15. Apsolutni višak vrednosti se proizvodi