Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?

1. Povećanje transfernih sredstava se računa kao povećanje GDP-a:

2. Dohodak zakupca naziva se? A struktura prodajne cene poljoprivrednih proizvoda, kada se uključi monopolska renta, glasi:

3. Profitna stopa je pokazatelj:

4. Pre revalvacije domaća valuta je:

5. Sekundarne funkcije u preduzeću su:

6. Pravilnosti koje se ispoljavaju u ekonomskoj oblasti društvenog života su:

7. Robna proizvodnja je:

8. Prosečni varijabilno progresivni troškovi u odnosu na obim proizvodnje imaju:

9. Prema pojavnom obliku osnovna sredstva mogu biti u obliku:

10. Per capita nacionalni dohodak je:

11. Kamata je:

12. Bivše jugoslovenske republike koje su uvele evro su:

13. Koeficijent obrtaja obrtnih sredstava označava:

14. Društveni proizvod (DP) predstavlja:

15. Glavni grad Evropske unije je?