Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?

1. Privredno društvo osnivaju:

2. Patenti i licence spadaju u osnovna sredstva u obliku:

3. Ciklus reprodukcije obuhvata vremenski period:

4. Poslovni fond preduzeća formira se:

5. Osnovni ekonomski princip poslovanja glasi:

6. U okviru 4P marketing miksa "Place" označava:

7. Kod avansnog plaćanja karakteristično je da kupac jedan deo vrednosti plaća:

8. Povećanje nezaposlenosti utiče na:

9. Stepen do kojeg pojedinac sebe poštuje ili ne, naziva se:

10. U toku procesa proizvodnje može da se radi:

11. Akcija je:

12. Privatizacija predstavlja:

13. Poslovnu politiku preduzeća kreiraju:

14. Efektivni strani novac je

15. Liderstvo podrazumeva uticanje na ljude da se kreću ka određenom cilju ili urade ono što je planirano u organizaciji.