Testovi znanja » Ekonomija

Šta je berza i kako funkcioniše? Šta je inflacija? Kako promene kursa utiču na privredu? Ovo su teme kojima se neki ekonomisti svakodnevno bave. Da li biste vi mogli diskutovati o ovim i sličnim ekonomskim pitanjima sa njima?

1. Aktivna ili kreditna kamata je:

2. Trgovački rabat je razlika između:

3. Kako se izračunava profit?

4. „Nevidljiva ruka" tržišta predstavlja:

5. Ogranak privrednog društva:

6. Prodajna cena akcije je 5.000 dinara, dividendna stopa je 10%, a kamatna stopa je 6%. Izračunati veličinu nominalne vrednosti akcije.

7. Prema subjektivnoj teoriji vrednosti, vrednost robe određena je:

8. Proces proizvodnje je:

9. Vrste tržišta su:

10. Zemlje fiskalnog raja su:

11. Prema privrednoj delatnosti sva preduzeća se dele na: (moguće više odgovora)

12. Grupa čiji članovi rade na određenom zajedničkom cilju naziva se tim.

13. Komunikativnost je:

14. Bruto nacionalni proizvod (GNP) je:

15. Slobodna konkurencija je tržišno stanje sa: