Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!
1. Automobil sa motorom od 74 kW ima snagu od oko:
2. Brzina proticanja vode u cevi na mestu gde je površina poprečnog preseka cevi 3cm2 iznosi 2 m/s. Na mestu gde je poprečni presek cevi 5 cm2, brzina proticanja vode je:
3. Telo se kreće po x-osi sa konstantnim ubrzanjem. Kroz tačku x1 = 5 m prolazi brzinom od 12 m/s a kroz tačku x2 = 10 m brzinom od 15 m/s. Ubrzanje tela je:
4. Valjak visine H = 10 cm i gustine ρ=400 kg/m 3 pliva na vodi. Centar mase valjka se u odnosu na površinu vode nalazi na: (gustina vode ρv = 1000 kg/m3)
5. Veza između specifičnog toplotnog kapaciteta c i toplotnog kapaciteta Ck je data izrazom:
6. Jedinica u SI sistemu za jačinu svetlosti je:
7. Kada je na izvor elektromotorne sile 220 V priključen potrošač otpora 7 Ω struja u kolu iznosi 27.5 A. Struja kratkog spoja je:
8.

Rad koji izvrši idealni gas pri širenju na konstantnom pritisku od 100 kPa od zapremine 2 litra do zapremine 10 litara je:

9.

Kroz vodovodnu cev prečnika 40 mm ističe voda stalnom brzinom od 2m/s. Kubni metar vode istekne za približno:

10. Avogadrov broj je broj čestica:
11.

Kuglica sa naelektrisanjem q se nalazi u koordinatnom početku, a kuglica sa naelektrisanjem 4q se nalazi na rastojanju L od prve na pozitivnom delu x-ose. Koordinata mesta na x-osi gde je rezultantno električno polje jednako nuli je:

12. Kocka ivice 10 cm i mase 3 kg vrši na horizontalnu podlogu pritisak od (g=10 m/s2):
13. Kada se impuls tela poveća dva puta njegova kinetička energija se:
14. Jedinica za napon je:
15. Koja od navedenih fizičkih veličina je skalarna:


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.