Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Fizika

Fizika vam je bila omiljeni predmet tokom školovanja? Obožavali ste da rešavate zadatke i izvodite formule na osnovu raznih zakonitosti? Ako jeste, onda ste našli pravi način da proverite svoje znanje iz fizike. Pokrenite svoje vijuge i podsetite se testova koje ste sa zadovoljstvom rešavali!
1. Žižna daljina sabirnog sočiva je f = 50 [cm]. Koliko dioptrija iznosi optička moć sočiva?
2. Atomska jezgra su sastavljena od:
3. Pomoću osnovnih jedinica Međunarodnog sistema (SI), jedinica za težinu tela izražava se kao:
4. Koliko agregatnih stanja postoji u prirodi?
5. Koliki je koeficijent elastičnosti sistema koji se sastoji od dve serijski vezane opruge koeficijenata elastičnosti 2 N/m i 3 N/m?
6. Telo mase 1 kg klizi po strmoj ravni. Na vrhu strme ravni visine 0.1 m brzina tela je jednaka nuli, a u podnožju 1 m/s. Rad sile trenja na strmoj ravni jednak je približno: (g=10m/s2)
7. Jačina električnog polja u centru naelektrisane metalne sfere
8. Kolika količina toplote se oslobodi na otporniku od R = 3 Ω, pri proticanju struje I = 2 A za vreme od 5 sekundi?
9. Optička moć tankog sabirnog sočiva je 4 dioptrije. Kolika je žižna daljina sočiva?
10. Jedinica za snagu je:
11. Rad duž pravolinijskog puta, kada se pravac sile ne poklapa sa pravcem puta, izračunava se na osnovu izraza:
12. Jedinica za magnetnu indukciju je:
13. Kugla mase M = 0,3 kg kreće se po horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/ѕ (trenje i otpor vazduha zanemarujemo) i udara u nepokretnu kuglu mase m = 0,1 kg. Brzina kugle M neposredno nakon sudara je:
14. Zakon radioaktivnog raspada je prikazan izrazom:
15. Bobi Fišer je bio jedan od najvećih svetskih: