Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!

1. Pod uticajem grada pojedina seoska naselja se napuštaju i u njima se javlja proces:

2. Kakvi su rodovi oblaka „Kumulusi":

3. Glavni grad Sudana je:

4. Najmlađi period u razvoju Zemlje je:

5. Kom slivu pripada Beli Drim?

6. Crnogorsko primorje zahvata oko 18% teritorije Crne Gore?

7. Koja evropska država ima najmanju gustinu naseljenosti?

8. Antropogena tla su nastala radom:

9. Panonska nizija zauzima oko:

10. Kako se zove prva afrička crnačka država?

11. Kolika je temperature vode u Vranjskoj banji?

12. Druga Jugoslavija (DFJ) je stvorena:

13. Dunav je, na svom toku, najdublji:

14. Staro Rodopsko kopno je nastalo u:

15. Kako se zove glavni grad Australije?