Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!

1. U kom veku je izgrađena karta Vavilonije?

2. Prosečne količine padavina u Srbiji su oko:

3. Najbrojnija etnička zajednica u Vojvodini je srpska sa oko:

4. Nizije su reljefni oblici do:

5. Sa kojim morem plovni sistem Rajna-Majna-Dunav povezuje Severno more?

6. Procenat poljoprivrednog stanovništva u Srbiji iznosi (2000. god)?

7. Kog je porekla naziv Balkansko poluostrvo?

8. Izdvojte u navedenom nizu energent po kome Evropa, kao kontinent, dominira u svetskoj proizvodnji energije:

9. Tip zemljišta černozem najzastupljeniji je u:

10. Koliko su visoke Vršačke planine?

11. Najveća nalazišta lignita u Srbiji su u:

12. Ko je pronašao parnu mašinu?

13. Linije koje povezuju sve tačke iste nadmorske visine nazivaju se:

14. Kakvi su rodovi oblaka „Kumulusi":

15. U kom delu Srbije Bošnjaci čine etničku većinu: