Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!
1. Regionalna celina Bačka prostire se:
2. Kako se naziva najstarije pismo?
3. Centar crne metalurgije u Srbiji nalazi se u:
4. Površina Crnomorskog sliva obuhvata:
5. Kako se jednim imenom nazivaju Evropa, Azija i Afrika:
6. Južna Morava pripada:
7. Koje je godine NATO napao našu zemlju?
8. Kako se naziva vertikalna razlika između izohipsa?
9. Gde se pojavilo klinasto pismo?
10. Srbija je, po površini, manja od sledećih susednih država:
11. Na kojoj planeti Sunčevog sistema postoji živi svet:
12. Ko je objavio prvo delo pod nazivom Geografija?
13. Utemeljivač srpske geografske nauke je:
14. Druga Jugoslavija (DFJ) je stvorena:
15. Izdvojte u navedenom nizu energent po kome Evropa, kao kontinent, dominira u svetskoj proizvodnji energije: