Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!

1. Koja evropska država ima najmanju gustinu naseljenosti?

2. Na visinama preko 1.000 m nadmorske visine najčešća vrsta šumske vegetacije u Srbiji je:

3. Sa kojim morem plovni sistem Rajna-Majna-Dunav povezuje Severno more?

4. Najmanju gustinu naseljenosti u Aziji ima:

5. Cikloni su:

6. Izohipse su linije koje spajaju tačke iste:

7. Kako se naziva grupa ''mnogobrojnih ostrva ''?

8. Koliko jezika se danas govori u svetu?

9. Bosfor i Dardaneli povezuju Sredozemno i:

10. Razmer, koordinatna mreža, oslone tačke, okvir karte i kartografska projekcija čine

11. Koji je najviši vrh naše zemlje?

12. Dunav je, na svom toku, najdublji:

13. Prema kojoj državi Srbija ima najkradu granicu?

14. Po uređenju sve Latino-američke države su republike?

15. Saobraćaj spada u grupu: