Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!
1. Kako se jednim imenom nazivaju Evropa, Azija i Afrika:
2. Umereno kontinentalna klima vlada u planinskoj regiji na visinama iznad:
3. Dunav je, na svom toku, najdublji:
4. Reljef spada u grupu:
5. Površina Kosova i Metohije je:
6. Anticikloni su:
7. Navedite kojoj, od ponuđenih grupa naroda, pripadaju skandinavski narodi:
8. Panonsko more je iščezlo sredinom:
9. Kako se naziva grupa ''mnogobrojnih ostrva ''?
10. Kopaonik je planina:
11. Na koliko grupa su podeljene banje u Srbiji?
12. Za koji deo Azije se često upotrebljava i naziv ''Daleki istok''?
13. Opšta gustina naseljenosti Srbije iznosi oko:
14. Kojom bojom se na kartama predstavljaju nizije:
15. Nizije su reljefni oblici do: