Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!
1. Glacijalna jezera se nalaze na visinama od:
2. Koji je najviši vrh naše zemlje?
3. Na kojoj planini se nalazi hidrografski čvor naše zemlje?
4. Najviša planina Srbije je:
5. Najveća nalazišta mrkog uglja u Srbiji su u:
6. Navedite kojoj, od ponuđenih grupa naroda, pripadaju skandinavski narodi:
7. Najviša planina u Vojvodini je:
8. U Srbiji najviše ima sledeće vrste uglja:
9. Erozivna udubljenja na visokim planinama se nazivaju:
10. Geografska subregija Rađevina pripada severozapadnoj Srbiji?
11. U odnosu na vertikalnu raščlanjenost reljefa, Srbija je:
12. Sićevačka klisura se nalazi u u dolini reke:
13. Gornjačka i Sićevačka klisura nalaze se u Južnom pomoravlju?
14. Najmanji kraški oblici reljefa su:
15. Koliko procenata teritorije Srbije zauzimaju Kosovo i Metohija?