Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!

1. Reka Drina pripada:

2. Gornja granica šuma je na visini od:

3. Klima spada u grupu:

4. Prvo mesto među žitaricama u Srbiji zauzima:

5. Centar crne metalurgije u Srbiji nalazi se u:

6. Glavni grad Sudana je:

7. Slivu Crnog mora pripada sledeći procenat teritorije Srbije:

8. Koje od nabrojanih su Balkanske države:

9. Koji je najstariji nacionalni park u Srbiji?

10. Kom slivu pripada Beli Drim?

11. Brda su reljefni oblici između:

12. Nizije su reljefni oblici do:

13. Ko je sastavio prvu geografsku kartu?

14. Površina Balkanskog poluostrva iznosi (u hiljadama kvadratnih kilometara)

15. Reke koje najveću količinu vode dobijaju topljenjem snega i lednika imaju: