Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!

1. Kolika je temperature vode u Vranjskoj banji?

2. Najveća nalazišta nafte i gasa u Srbiji su u:

3. Vlasinsko jezero, po postanku, je:

4. Najviša tačka Panonske nizije ima visinu od:

5. Kakvi su rodovi oblaka „Kumulusi":

6. Iz ponuđenog niza, izdvojte zemlju koja spada u grupu velikih proizvođača pšenice u svetu:

7. Srbija je, po površini, manja od sledećih susednih država:

8. Pod uticajem grada pojedina seoska naselja se napuštaju i u njima se javlja proces:

9. Glavni grad Venecuele je:

10. Koja je reka najveća pritoka Zapadne Morave?

11. Zlatarsko jezero, po postanku, je:

12. Najveći prirodni priraštaj u Srbiji karakteriše stanovnike:

13. Sredozemno more je, najvećim delom, oivičeno:

14. Izdvojte u ponuđenom nizu velikog proizvođača šećerne trske u svetu:

15. Najmanju gustinu naseljenosti u Aziji ima: