Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!
1. Karađorđevo je jedno od naših poznatih:
2. Sa kojim morem plovni sistem Rajna-Majna-Dunav povezuje Severno more?
3. Kolika je prosečna gustina naseljenosti u svetu?
4. Braničevo je predeo koji obuhvata:
5. Sloveni su počeli da se doseljavaju u naše krajeve u:
6. Izdvojte u ponuđenom nizu regiju (oblast) u svetu u kojoj dominira islam kao religija:
7. Navedite kojoj, od ponuđenih grupa naroda, pripadaju skandinavski narodi:
8. Koji je najvedi nacionalni park u Srbiji?
9. Đerdapska klisura se nalazi u rečnoj dolini:
10. Kako se jednim imenom nazivaju Evropa, Azija i Afrika?
11. Broj koji pokazuje koliko je puta neko rastojanje u prirodi smanjeno na karti naziva se:
12. Najniži prirodni priraštaj u Srbiji karakteriše stanovnike:
13. Na kojoj planini se nalazi hidrografski čvor naše zemlje?
14. Kako se zvao najveći srpski i balkanski geograf:
15. Najstarije i najtvrđe stene su: