Testovi znanja » Geografija

Kako su nastale Dinarske planine? Koji je glavni grad Burme? Kako Golfska struja utiče na klimu? Verovatno ovo nisu pitanja na koja ćete naići u uobičajenoj komunikaciji, međutim, da li biste znali odgovor na ova i slična pitanja? Uradite test i proverite svoje znanje!

1. Najrasprostranjenija vrsta voća u Srbiji je:

2. U odnosu na vertikalnu raščlanjenost reljefa, Srbija je:

3. Gde se razvilo hijeroglifsko pismo?

4. Koliko autonomnih pokrajina ima Srbija?

5. Prosečne količine padavina u Srbiji su oko:

6. Najmanji kraški oblici reljefa su:

7. Koliko je duboko Bajkalsko jezero?

8.

Hidrolizom ATP, kada se u ćeliji oslobađa energija razgrađuje se veza između:

9. Najviše stanovnika u Južnoj Americi ima:

10. Kroz koje mesto prolazi početni meridijan?

11. Najveća regionalna celina Vojvodine je:

12. Reka Ibar pripada:

13. Druga Jugoslavija (DFJ) je stvorena:

14. Po ekonomskom značaju u stočarstvu prvo mesto zauzimaju:

15. Od koliko vedih ostrva se sastoji Japan?