Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!

1. Ako procesor vrši čitanje iz memorije na magistralu izbacuje:

2. Laserski štampač spada u:

3. Standardni raspored znakova na tastaturi u prvom redu ispod numeričkih tastera (bez prilagoðavanja za naše tržište) je:

4. Sadržaj RAM memorije prekidom napajanja se:

5. Word i Excel su:

6. Windows explorer je program za:

7. Koju ekstenziju imaju fajlovi koji predstavljaju program za izvršavanje?

8. Pod superračunarima se obično podrazumevaju računari čija je konstrukcija zasnovana na:

9. Za označavanje lokalne računarske mreže koristi se akronim:

10. Osnova heksadekadnog brojnog sistema je broj:

11. Najveći broj PC računara naziva se na:

12. E-mail se šalje preko?

13. Digitalno logičko kolo koje ima 2n ulaza, n selekcionih ulaza i samo jedan izlaz, naziva se:

14. Šta je bit?

15. Prodaja potrošača drugom potrošaču preko poslovnog posrednika je: