Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!

1. Sadržaj registra ne može biti:

2. Saradnja vlade i zaposlenih u vladinim službama naziva se:

3. C2C je skraćenica za:

4. Komanda DEL radi sledeće?

5. Broj 33 u binarnom zapisu je?

6. Koja mreža je namenjena povezivanju računara na relativno malom prostoru, na primer unutar kancelarije ili zgrade:

7. UNIX je:

8. Koji program služi za obradu slike?

9. Softver računara je:

10. U operativnoj (centralnoj) memoriji računara podaci se čuvaju:

11. Pentium procesor se pojavio:

12. Elektronska pošta je:

13. Šta sadrže fajlovi sa ekstenzijom TXT?

14. Programskim jezicima pripadaju:

15. Šta su virusi u računarskim sistemima?