Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!
1. Java je:
2. Koliko jedan kilobajt (1 KB) ima bajtova?
3. Koji od navedenih delova računarskog sistema ne spada u izlazne uređaje:
4. Koji od navedenih programa NE označava operativni sistem računara?
5. Da li je moguće, u PowerPoint -u, ubacivanje tabela?
6. U Excel-u, ako želite da u vašoj radnoj knjizi onemogućite pristup pojedinim ćelijama, izabraćete opciju?
7. Kombinаcijа tаsterа Ctrl+X koristi se u Windows аplikаcijаmа zа komаndu:
8. Tastature sa ugrađenim čitačem smart kartica:
9. Rotirajući valjak sa pozitivnim statičkim naelektrisanjem koriste:
10. Dа bi se od izvornog kodа dobio izvršni kod progrаmа, koriste se progrаmski аlаti sledećim redosledom:
11. Odnos veličine stranica monitora se naziva:
12. Ekran računara predstavlja njegovu:
13. Jezgro operativnog sistema je skup programa koji:
14. U Access-u pri kreiranju forme moguće je koristiti podatke iz više tabela i više upita:
15. Pomoć (Help) u programu Word poziva se preko tastera: