Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!

1. Koja od navedenih skraćenica označava vrstu porta (periferijskog uređaja)?

2. Kod prekida napajanja električnom energijom, sadržaj memorije se gubi kod:

3. Termin: Source code označava:

4. Buffer je:

5. Softveru računara pripadaju:

6. Prenos podataka može biti:

7. WWW je skraćenica za:

8. Jedna od navedenih skraćenica ne označava periferiju računara:

9. E-government obezbeđuje:

10. Dravjer je:

11. Računar koji omogućava deljenje svojih resursa drugim računarima u mreži naziva se:

12. Sadržaj RAM memorije prekidom napajanja se:

13. Internet tržište je najveće svetsko tržište?

14. Funkcijski taster F1 je zadužen za?

15. U Microsoft Wordu ukrasni inicijal za prvo slovo teksta se dobija pomoću koje naredbe?