Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!

1. Kodeci H.264, Divx, MPEG-4, MKV i AVI kategoriji?

2. Broj 255 se u heksadekadnom sistemu zapisuje kao:

3. Naziv za datoteku je?

4. Puno ime datoteke sastoji se od:

5. Koji od navedenih je optički nosioc podataka?

6. Broj jedinica u binarnom zapisu dekadnog broja 13 iznosi:

7. Samo jedno od navedenih produžnih imena (ekstenzija) ne pripada tekstualnoj datoteci:

8. Prvom mašinom sa programiranim automatskim radom smatra se:

9. Kada se opcija vertikalnog menija završava sa (...), to znači?

10. U Excelu, za kreiranje trend linije (Trendline) treba selektovati:

11. Write-back princip ažuriranja radne memorije vrši upis:

12. Struktura e - mail adrese je:

13. Šta znači greška VALUE u Excel-u?

14. Brzina procesorskog takta se meri u:

15. Koja naredba omogućava otvaranje datoteke samo za čitanje bez mogućnosti snimanja (Save):