Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!

1. Trojanci su?

2. Koja od navedenih ekstenzija predstavlja arhive podataka?

3. RAM memorija omogućava:

4. Čemu služe programski prevodioci?

5. Koji je domen nаjvišeg nivoа nаmenjen komercijаlnim ogrаnizаcijаmа (firmаmа)?

6. Šta predstavlja DVD?

7. Svaki računar u mreži predstavlja jedan:

8. JBuilder je?

9. Ko određuje maksimalnu veličinu datoteke koja se šalje uz elektronsku poruku (e-mail)?

10. Osnivač korporacije IBM (International Business Machines) bio je:

11. Ako želimo da prekopiramo (bez isecanja) tekst iz jednog dokumenta u drugi, koristićemo opcije:

12. Sintaksna greška je?

13.

Kursor je pokazivač na ekranu, koji prilikom kucanja pokazuje mesto gde će biti otkucan sledeći znak:

14. Za adresiranje 4 MB potrebno je:

15. Osnovne topologije računarske mreže su: