Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!
1. Koja je osnovna namena centralne memorije računara?
2. Ako je PI=3,14 (Ludolfov broj), i ako je K ceo broj, napisati rezultat operacije K=PI * PI?
3. Za kopiranje dela teksta, u Microsoft Word-u, koriste se komande:
4. Prilikom rada sa više programa u operativnom sistemu Windows, za prelazak iz jednog prozora u drugi koristi se kombinacija tastera:
5. RAM je skraćenica od:
6. Operativni sistemi su:
7. Koji program se koristi za kreiranje prezentacija?
8. Hardver računara je:
9. U Excelu, funkcija Lookup sadrži:
10. U Access-u polje u tabeli ne smete ukloniti ako:
11. Sadržaj RAM memorije prekidom napajanja se:
12. Sajt može da sadrži hipertekst (podvučene reči u drugačijoj boji) koji služi za:
13. Koja od navedenih komponenti nije ulazni uređaj:
14. Program u računaru predstavlja:
15. Koji program služi za obradu slike?