Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!
1. Algoritamski koraci su?
2. Koji program se koristi za kreiranje prezentacija?
3. Brzina mikroprocesora izražava se u milionima:
4. Servisi interneta su:
5. Koji je domen nаjvišeg nivoа nаmenjen komercijаlnim ogrаnizаcijаmа (firmаmа)?
6. CPU dobija instrukcije i podatke od:
7. Fizička zaštita računara obuhvata:
8. Preko rаčunаrskih mrežа mogućа je rаzmenа:
9. Keš memorija je:
10. B2B je:
11. Ako funkcijom za traženje fajlova pod Windows-om potražite slike fudbalskih reprezentacija kriterijumom ?rs*.jpg, samo jedna slika će biti pronađena:
12. xDSL je opsta oznaka za:
13. My Network Places u Windowsu XP operаtivnom sistemu, prvenstveno je nаmenjen zа:
14. Adobe Premiere CS6 se koristi za:
15. Posebna zaštita u e-governmentu je potrebna iz razloga: