Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!
1. Nauka koja se bavi proučavanjem interakcije čoveka i mašine naziva se:
2. E-government obezbeđuje:
3. Word služi za?
4. Koji signal određuje da li procesor pristupa memorijskom ili ulazno/izlaznom adresnom prostoru?
5. Štampači mogu biti:
6. Brzina mikroprocesora izražava se u milionima:
7. U većini programskih jezika logički podatak se deklariše kao:
8. Izabrati tačan iskaz:
9. Modem omogućаvа prenos podаtаkа brzinom kojа se iskаzuje sledećim jedinicаmа:
10. Smisao interne keš memorije je?
11. Font je?
12. Koja je razlika između CD i DVD diskova?
13. Fizički objekat koji svojim unutrašnjim stanjima definiše kodiranu informaciju zove se?
14. Koji je domen najvišeg nivoa namenjen komercijalnim organizacijama (firmama)?
15. Izborom tastera PrintScreen, sadržaj ekrana: