Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!

1. C2C je skraćenica za:

2. Šta su virusi u računarskim sistemima?

3. Monitor pripada grupi?

4. Koji od iskaza je tačan?

5. Brisanjem fajla u računaru komandom DELETE:

6. Brzine prenosa podataka veće od 10Gb/s trenutno je moguće postići?

7. Izbor standardnih Windows komandi File i Exit:

8. Sa osam bitova moguće je ostvariti:

9. Šta je ARPANET?

10. Šta je to IP adresa?

11. Hipertekst predstavljaju:

12. Veličina bloka keš memorije kod Pentium procesora iznosi:

13. U Access-u polje u tabeli ne smete ukloniti ako:

14. Šta je to karakter?

15. DRAM čipovi rade na principu: