Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!
1. Kojim opcijama iz Edit menija se prenosi tekst u procesoru teksta?
2. Kako se zove program za komprimovanje datoteka?
3. Adresni prostor Pentiuma III iznosi:
4. Funkcija matematičkog koprocesora je?
5. Komanda MergeCells se u Excel-u koristi za:
6. Samo jedno od navedenih produžnih imena (ekstenzija) ne pripada tekstualnoj datoteci:
7. Momorija za čitanje i upis za slučajni pristupom naziva se:
8. Šta od navedenog predstavlja hardversku komponentu računara?
9. Izabrati tačan iskaz:
10. Šta je to rezolucija pri predstavljanju slika?
11. Koje tačnosti mogu biti brojevi u pokretnom zarezu?
12. Zaokruži ono što ne spada u programske jezike:
13. Operativni sistem čini:
14. Facebook je:
15. Identifikatori su?