Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!

1. Računar Colosus projektovao je, 1941. godine:

2. Koja ekvivalentna binarna vrednost odgovara heksadecimalnom broju 5D:

3. Windows operativni sistem je:

4. Datoteka je?

5. Šta je pouzdanost sistema?

6. Kompajler je?

7. Diskretna računska tehnologija se još naziva?

8. Softveru računara pripadaju:

9. Dužina trajanja baterije na laptop računaru iznosi:

10. Prva verzija operativnog sistema Windows NT pojavila se:

11. Aplikаcije Windows operаtivnog sistemа mogu biti pozvаne:

12. Izbacite nepostojeću tehniku osvežavanje DRAM memorije:

13. Piksel je termin vezan za:

14. Za aktiviranje numeričkog dela tastature služi taster:

15. Džon fon Nojman je u članku "Teorija i organizacija komplikovanih automata" koji je objavljen 1949. godine postavio osnovne teorijske postavke: