Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!

1. Šta je tačno?

2. Koji je iskаz tаčаn?

3. Fizički objekat koji svojim unutrašnjim stanjima definiše kodiranu informaciju zove se?

4. Šta od navedenog ne spada u mrežne uređaje:

5. Programi koji se koriste za neovlašćeno slanje velike količine neželjene elektronske pošte su?

6. Šta znači oznaka LCD na monitoru?

7. Najčešći način za upravljanje komunikacijom i kontrolu saobraćaja u topologiji magistrale i zvezde je:

8. Koji je od navedenih iskaza tačan?

9. WWW je skraćenica od:

10. Koji je pravilan redosled?

11. Šta je adresiranje?

12. Softveru računara pripadaju:

13. Prvi računar zasnovan na grafičkom radnom okruženju (grafičkom korisničkom interfejsu) bio je:

14.

Datoteka snimljena u programu MS Word ne može da ima sledeću ekstenziju (produženi naziv):

15. Koja od navedenih ekstenzija se koristi za tekstualne datoteke?