Testovi znanja » Informatika

U današnje vreme, biti informatički pismen je nešto što se podrazumeva. Da li vi znate šta stoji iza skraćenice WWW? Šta predstavlja rezolucija monitora? Šta možete slati putem elektronske pošte? Sigurni ste da znate bar većinu odgovora? Proverite odmah!

1. FORTRAN je programski jezik namenjen za rešavanje?

2. Na koji port može da se priključi eksterni hard disk?

3. Slike na nekom grafičkom uređaju se dobijaju na sledeće načine:

4. Računar sa operativnim sitemom Windows gasimo na sledeći način: start - programs - microsoft word?

5. Ergonomične tastature su tastature koje:

6. Softverske platforme za elektronsko učenje ili učenje na daljinu nazivaju se:

7. Keš drugog nivoa (L2 keš) je:

8. Izbor standardnih Windows komandi File i Close:

9.

Zaokružite periferijski uređaj računara:

10. U Excel-u funkcija Vlookup se nalazi u kojoj kategoriji funkcija?

11. Šta od ponuđenog ne spada u Internet protokole?

12.

Koji od navedenih brojeva ne može biti iz oktalnog brojnog sistema: 

13. Od kablovskih komunikacionih medijuma najveći kapacitet imaju:

14. U kojim jedinicama se izražava kapacitet CD-a?

15. Izabrati tačan iskaz: