Testovi znanja » Istorija

Verovatno ste bar jednom tokom školovanja čuli čuvenu Ciceronovu izreku: „Istorija je učiteljica života". Kako biste otkrili koliko vas je „učiteljica" naučila, odnosno, šta ste zapamtili, proverite svoje poznavanje istorijskih događaja i ličnosti. Ko je predvodio Drugi srpski ustanak? Kada je otkrivena Amerika? Znate li? Sećate li se?

1. Falanga je naziv za:

2. Ime poslednjeg predsednika Jugoslovenske vlade u Londonu je:

3. Kаrpоšеv ustunаk u Маkеdоniјi је izbiо u tоku аustrо-turskоg rаtа:

4. Rimljani i Kartaginjani su vodili Punske ratove (264-146. godine pre n.e.) zbog prevlasti:

5. Oziris je u Egiptu bio bog:

6. Ujedinjenjem Italije 1861. godine nije bila obuhvaćena oblast:

7. Lider Naprednjačke stranke, koja je formirana u Srbiji 1882. godine, bio je:

8. Prvi istorijski spisi (pisani izvori) starog Rima zvali su se:

9. Poslednji ostatak sultanovog suvereniteta nad Srbijom – nestanak vlasti Turske nad Srbijom – dogodio se:

10. Posebnim ukazom ("Milanski edikt") car Konstantin Veliki je ozvaničio slobodu ispovedanja hrišćanske vere u Rimskom carstvu. Koje godine je donet Milanski edikt?

11. Koja od navedenih ličnosti ne pripada ustavobraniteljima?

12.

Тоkоm Drugоg punskоg rаtа (218-201. gоd. prе n.е.) Rimlјаni su rаtоvаli i prоtiv:

13. Načelnik štaba Vrhovne komande srpske vojske u vreme proboja Solunskog fronta 1918. godine bio je:

14. Тurskа је priznаlа knеzu Мilоšu prаvо nаslеdstvа prеstоlа:

15. Мir u Šеnbrunu 1809. gоdinе pоtpisаn је izmеđu: