Testovi znanja » Istorija

Verovatno ste bar jednom tokom školovanja čuli čuvenu Ciceronovu izreku: „Istorija je učiteljica života". Kako biste otkrili koliko vas je „učiteljica" naučila, odnosno, šta ste zapamtili, proverite svoje poznavanje istorijskih događaja i ličnosti. Ko je predvodio Drugi srpski ustanak? Kada je otkrivena Amerika? Znate li? Sećate li se?

1.

Organizacija u sastavu UN koja se brine o pravima dece u svetu označava se skraćenicom:

2. Koja zemlja ne pripada Balkanskom savezu, stvorenom 1912. godine?

3. Pоbunu u rimskој prоvinciјi Јudејi 66. gоd. n.е. ugušiо је:

4.

Iza imena sefardi, zapravo se "kriju":

5. Bitka kod Leuktre (371. godina pre n.e.) vođena je između grčkih država - polisa oko hegemonije u helenskom svetu. U njoj su se sukobile vojske:

6. Ofanzivna faza Kolubarske bitke trajala je:

7. Ilirske provincije su bile u sastavu:

8. Osvojene teritorije van Apeninskog poluostrva Rimljani su pretvarali u provincije. Kako se zvala provincija na Balkanu gde će Srbi u ranom srednjem veku, otpočeti sa stvaranjem svojih prvih država?

9. Najvažniji izvor o ranoj istoriji Srba i prvim državama koje su oni obrazovali na Balkanskom poluostrvu je delo vizantijskog cara Konstantina Porfirogenita. Navedite naziv tog dela:

10. Proglašenju Sretenjskog ustava 1835. godine prethodila je buna koja se zvala:

11.

Matica srpska je osnovala "Letopis". 

12. Kako se zvala vojska kojom je komandovao Dragoljub-Draža Mihailović?

13. Spahijski (feudalni) sistem u Srbiji ukinut je:

14. Prvo ostrvo koje je otkrio Kristofer Kolumbo bilo je:

15. Posle ubistva kneza Mihaila 1868. u Košutnjaku na vlast u Srbiji dolazi: