Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Istorija

Verovatno ste bar jednom tokom školovanja čuli čuvenu Ciceronovu izreku: „Istorija je učiteljica života". Kako biste otkrili koliko vas je „učiteljica" naučila, odnosno, šta ste zapamtili, proverite svoje poznavanje istorijskih događaja i ličnosti. Ko je predvodio Drugi srpski ustanak? Kada je otkrivena Amerika? Znate li? Sećate li se?
1. Kоlikо је Bаlkаnskih kоnfеrеnciја nа kојimа је učеstvоvаlа Јugоslаviја u pеriоdu оd 1930. dо 1933. gоdinе оdržаnо:
2. Rimsko carstvo je, definitivno, podeljeno 395. godine na Istočno i Zapadno za vreme vladavine:
3.

Тоkоm Drugоg punskоg rаtа (218-201. gоd. prе n.е.) Rimlјаni su rаtоvаli i prоtiv:

4. Koji je događaj usledio nakon aneksije Bosne i Hercegovine, 1908. godine?
5. Posle ubistva kneza Mihaila 1868. u Košutnjaku na vlast u Srbiji dolazi:
6. Koji je crnogorski vladika utemeljio teokratsku vladavinu u Crnoj Gori?
7. Јulsku mоnаrhiјu zbаcilа је s vlаsti rеvоluciја iz:
8. Izbijanju II srpskog ustanka prethodila je:
9. Kako su se zvali stočari u srednjovekovnoj Srbiji:
10. Načertanije je napisao:
11. Koji je helenski istoričar napisao "Istoriju Peloponeskog rata"?
12. Grci prelaze sa rodovskog na klasno društvo u:
13. Žitije despota Stefana Lazarevića napisao je:
14. Koji je srpski velikaš učestvovao, sa svojom vojskom, u bici kod Angore, 1402. godine?
15. Pipin Mali je Ludvigu Pobožnom: