Testovi znanja » Istorija

Verovatno ste bar jednom tokom školovanja čuli čuvenu Ciceronovu izreku: „Istorija je učiteljica života". Kako biste otkrili koliko vas je „učiteljica" naučila, odnosno, šta ste zapamtili, proverite svoje poznavanje istorijskih događaja i ličnosti. Ko je predvodio Drugi srpski ustanak? Kada je otkrivena Amerika? Znate li? Sećate li se?

1. Silama Antante u Prvom svetskom ratu je prišla i sledeća država:

2. Označite koji od navedenih naroda, u starom veku, nije naseljavao Apeninsko poluostrvo:

3. Srbija je stekla međunarodno priznanje kao nezavisna država:

4. Najstarije države (u starom veku) nastale su na prostoru:

5. Ujedinjenjem Italije 1861. godine nije bila obuhvaćena oblast:

6.

Kao pokrovitelj Balkanskog saveza 1912.g. bila je: 

7.

U doba rimske Republike, sudije su bili:

8. Kојi frаnаčki vlаdаr је pоstаviо tеmеlје pаpskој držаvi 756. gоdinе:

9. Stаrо Vаvilоnskо cаrstvо fоrmirаli su:

10. Rimsko carstvo je, definitivno, podeljeno 395. godine na Istočno i Zapadno za vreme vladavine:

11.

Edikt o cenama doneo je Car Dioklecijan kako bi sprečio:

12.

Istočno pitanje predstavlja rešavanje sudbine:

13. Ime poslednjeg predsednika Jugoslovenske vlade u Londonu je:

14. Rodovi kao oblik društvene zajednice karakteristični su za:

15. Ustav Kraljevine Srbije iz 1888. godine zasnivao se na načelima: