Testovi znanja » Istorija

Verovatno ste bar jednom tokom školovanja čuli čuvenu Ciceronovu izreku: „Istorija je učiteljica života". Kako biste otkrili koliko vas je „učiteljica" naučila, odnosno, šta ste zapamtili, proverite svoje poznavanje istorijskih događaja i ličnosti. Ko je predvodio Drugi srpski ustanak? Kada je otkrivena Amerika? Znate li? Sećate li se?

1. Теkst pоznаt kао Spis о nаrоdimа ili О uprаvlјаnju cаrstvоm nаpisао је:

2. Posebnim ukazom ("Milanski edikt") car Konstantin Veliki je ozvaničio slobodu ispovedanja hrišćanske vere u Rimskom carstvu. Koje godine je donet Milanski edikt?

3. Prvi ustav u Srbiji (1835.) napisao je:

4. Grci prelaze sa rodovskog na klasno društvo u:

5. FNRJ je proglašena 29. XI 1945. i bila je definisana kao:

6. U Mohačkoj bici 1526. godine Turci su porazili:

7. Ilirske provincije su bile u sastavu:

8. Nаrоdnа skupštinа u Spаrti nаzivаlа sе:

9.

Habeas Corpus Act donet je: 

10. Žitije despota Stefana Lazarevića napisao je:

11. Od kraja V veka u franačkoj državi nastaju zakoni poznati kao

12.

Prvi Karoling koji je krunisan za kralja bio je: 

13.

Srbija je priznala aneksiju Bosne i Hercegovine: 

14.

Građane Atine je prema godišnjim prihodima u četiri reda podelio: 

15.

Istaknute vođe ove partije bili su Milutin Garašanin, Milan Piroćanac i Stojan Novaković. O kojoj stranci je reč?