Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?
1. Date su funkcije f1(x) = x; f2(x) = x2/x; f3(x) =√x2; f4(x) = (√x)2. Tačan je iskaz:
2. Ako je polinom x2009 +ax2 +bx+1 (a,b su realni brojevi) deljiv polinomom x2+1, tada je 2a+b jednako:
3. Vrednost algebarskog izraza a3+a-1 za a=2 je:
4. Trinaesti član aritmetičkog niza -2, -6, -10,…. je:
5. Dat je izvestan skup tačaka u ravni od kojih nikoje tri i nikoje četiri nisu kolinearne. Ako je poznato da je broj četvorouglova osam puta veći od broja trouglova koje te tačke određuju, tada je broj pravih koje te tačke određuju jednak:
6. Dati su kompleksni brojevi z1=k+1+i(k-1) i z2=2k-ik, (i=√-1). Vrednost realnog parametra k za koju je količnik z1/z2 realan broj, jeste:
7. U pravouglom trouglu jedna kateta je 8 cm, a druga je 2 cm kraća od hipotenuze. Površina tog trougla je:
8. Broj rešenja jednačine 9|3x-1| = 38x-2 je:
9. Knjiga je najpre poskupela za 10%, a zatim za 20%. Koliko je procenata poskupela u odnosu na početnu cenu?
10. Reši kvadratnu jednačinu (x + 5)2 = 0:
11. Vrednost izraza (1+i)2008- (1-i)2009/(1+i)2006+(1+i)2007, (i2=-1) iznosi:
12. Sa povećanjem od 25% roba košta 2500 din. Kolika je cena robe pre povećanja?
13. U 83 litara alkoholnog pića se nalazi 67 litara vode. Koliko u ovom alkoholnom piću ima procenata alkohola?
14. Rešenje logaritamske jednačine lg x + lg 2x = lg 200 je:
15. Ukupan broj realnih rešenja sistema jednačina xy+4x=y5(y-x/3), x3=y-1 je: