Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?
1. Vrednost izraza (1+i)2008- (1-i)2009/(1+i)2006+(1+i)2007, (i2=-1) iznosi:
2. Dati su vektori a = (1,3) i b = (−1,2). Intenzitet vektora c = 2a − 3b iznosi:
3. Ako je x>0, onda je √x√x√x jednako:
4. Ukupan broj realnih rešenja sistema jednačina xy+4x=y5(y-x/3), x3=y-1 je:
5. Neka su α,β i γ uglovi, a a,b i c stranice proizvoljnog trougla. Tada je b-2a cosγ/a sinγ + c-2b cosα/b sinα + a-2c cosβ/c sinβ jednako:
6. Date su funkcije: f1(x)=2log2x, f2(x)=log22x, f3(x)=x, f4(x)=(x·2-log2√x)2. Tačan je iskaz:
7. (sinα + cosα)2 = ?
8. Rešenja jednačine 3x2+3-6x=(2x-2)2 su:
9. Broj načina na koji se može formirati petočlana komisija od 2 matematičara i 8 fizičara, tako da u njoj bude bar jedan matematičar iznosi:
10. Ako se polinom x2008+ x1007+1 podeli sa x2+1, ostatak je:
11. Od 350kg brašna dobija se 450kg hleba. Koliko procenata iznosi težina hleba prema težini brašna?
12. Koliko rešenja ima jednačina cos2x-sin22x=0 na segmentu [0,2Π]?
13. Dokazati da je log6 2 + log6 3 =1:
14. Vrednost izraza √³√0.000064 jednaka je:
15. Skup svih realnih brojeva x takvih da je x2-x-2<0, -x2+4x-3<0, jeste:


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.