Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?

1. Ako je x(2x+1)=0 i (x+ 1/2)(2x-3)=0 tada je x jednako:

2. Skup svih realnih brojeva x takvih da je x2-x-2<0, -x2+4x-3<0, jeste:

3. Ako je x=(0.08)2, y=1/(0.082) i z=(1-0.08)2-1, koji od sledećih iskaza je tačan?

4. Ako se polinom x2008+ x1007+1 podeli sa x2+1, ostatak je:

5. Oko kruga je opisan trapez čija srednja linija iznosi 8cm. Obim trapeza je (u cm):

6. Koliko rešenja ima jednačina cos2x-sin22x=0 na segmentu [0,2Π]?

7. Dati su kompleksni brojevi z1=k+1+i(k-1) i z2=2k-ik, (i=√-1). Vrednost realnog parametra k za koju je količnik z1/z2 realan broj, jeste:

8. Zbir svih vrednosti realnog parametra m za koje je jedan koren jednačine 2x2-(2m+1)x+m2-9m+39=0 dva puta veći od drugog, iznosi:

9. Rastojanje tačke (1,-1) od prave x+2y-4=0 iznosi:

10. (sinα + cosα)2 = ?

11. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:

12. Rastavi na činioce 3x3a2 − 48x3?

13. Razlika cos2 (x+y)/2 - sin2 (x-y)/2 jednaka je:

14. Cipele koje su koštale 3000 din poskupele su za 20%. Za koliko procenata treba smanjiti cenu cipela da bi ponovo koštale 3000 din?

15. Poluprečnik osnove, visina i izvodnica prave kupe su tri uzastopna člana aritmetičke progresije.Ako je površina osnog preseka kupe 300cm2, zapremina kupe iznosio u (cm3):