Testovi znanja » Matematika

Matematika je osnova svih nauka. Zamislite samo izračunavanje prosečne brzine kretanja automobila bez matematike Ili odlazak u prodavnicu bez osnovnog poznavanja matematičkih operacija. Dakle, slobodno možemo zaključiti da se bez matematike ne može. Pitanje je sada: Da li vi pooznajete matematiku dovoljno?
1. Ako je f(x) = x2 + x + 1; tada je f(x + 2) - 2f(x + 1) + f(x) za svako x jednako:
2. Zbir svih rešenja jednačine sin2x=1+√2 cosx+cos2x na intervalu (0,2Π) je:
3. Dati su kompleksni brojevi z1=k+1+i(k-1) i z2=2k-ik, (i=√-1). Vrednost realnog parametra k za koju je količnik z1/z2 realan broj, jeste:
4. Osnovica jednakokrakog trougla uznosi √2 cm. Težišne duži koje su povučene na krake seku se pod pravim uglom. Površina tog trougla (u cm2) iznosi:
5. Vrednost algebarskog izraza a3+a-1 za a=2 je:
6. Vrednost izraza sin86°+sin76°-sin26°-sin16°/cos86°+cos76°+cos26°+cos16° iznosi:
7. Broj realnih rešenja jednačine|x+3|=2 je:
8. Ako je x = -1, vrednost izraza -(x4 + x3 + x2 + x) iznosi:
9. U pravouglom trouglu jedna kateta je 8 cm, a druga je 2 cm kraća od hipotenuze. Površina tog trougla je:
10. Ugao koji obrazuju bočna strana i osnova pravilnog tetraedra iznosi:
11. Razlika cos2 (x+y)/2 - sin2 (x-y)/2 jednaka je:
12. Ako je polinom x2009 +ax2 +bx+1 (a,b su realni brojevi) deljiv polinomom x2+1, tada je 2a+b jednako:
13. Rastojanje tačke (1,-1) od prave x+2y-4=0 iznosi:
14. Rastavi polinom na činioce m2x − n2 x + m2 y − n2 y?
15. Razlika veće i manje osnovice jednakokrakog trapeza čiji je obim 32cm, a poluprečnik upisanog kruga 2cm, iznosi(u cm):


Sajt NajStudent.com koristi Cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio dobro korisničko iskustvo, prikazao personalizovan sadržaj i reklame, i omogućio druge funkcionalnosti koje sajt ne bi mogao da obezebdi bez cookie-ja (kolačića). Daljim korišćenjem sajta prihvatate Cookie-je (kolačiće). Saznajte više o Cookie-ju (kolačićima) ovde.