Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!

1. Da bi se ispravile određene nepravilnosti uočene u procesu kontrole preduzimaju se tzv:

2. Stefan Prvovenčani, prvi srpski kralj, krunisan je pre:

3. Nivo menadžmenta u organizaciji koji upravlja radom zaposlenih koji su direktno uključeni u proces proizvodnje ili pružanja usluga naziva se:

4. Koja je figura u šahu teoretski od najmanjeg značaja:

5. Koja od sledećih zemalja nije zemlja bivšeg Sovjetskog Saveza:

6. Servilan je onaj koji je:

7. Eros i Amor su jedan drugome:

8.

Suzana je u svojoj kolekciji markica od vrednosti imala 60 komada. Nakon poklanjanja x markica i dobijanja y markica, Suzana je imala 70 markica. Koja je vrednost y-x:

9. Anatolij Karpov je:

10. Porodica Rokfeler je svoje bogatstvo stekla:

11. Kroz Sićevačku klisuru protiče reka:

12. Osoba kojoj je posao postao smisao života naziva se:

13. Izraz “Pandorina kutija” znači:

14. Pоstеpеnо pојаčаvаnjе zvukа u muzici nаzivа sе:

15. Ko je autor slike Kosovski boj?