Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!

1. Apatrid je odoba koja:

2. Deo sveta koji se naziva plućima zemlje je:

3. Ukoliko dođe do gubljenja ili oštećenja podataka, oni se mogu oporaviti zahvaljujući postojanju:

4. Roman “Na putu” je napisao:

5. Ropstvo u Sjedinjenim američkim državama je ukinuo (i bio ubrzo ubijen u atentatu):

6.

Šetajući Rimom možete naići na:

7. Evropsko prvenstvo u fudbalu 2016. godine održalo se u:

8. Madrigal je:

9. Zapadno Rimsko carstvo palo je?

10. Osoba koja je doživela fijasko doživela je:

11. Latinski izraz - ante portas - znači:

12. Sportska igra ODBOJKA nastala je od:

13. Odakle potiče Ep o Gilgamešu:

14. Naknada koja se plaća za upotrebu novca ili kapitala naziva se:

15. Kada se lek daje peroralno, on se ustvari daje: