Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!

1.

Šta je šafran: 

2. Ludvig Vitgenštajn je austrijski:

3. Ko ne pripada nizu:

4. Čuveni dvorac Versaj se nalazi u blizini:

5. Ajnštajnova supruga, matematičarka iz naših krajeve, zvala se:

6. Tаkmičеnjе zа pеsmu Еvrоviziје 2012. godine оdržаlо sе u:

7. Pseudonim “Ben Akiba” koristio je:

8. Jedna od sledećih ličnosti nije stradala u atentatu. To je:

9. Kada hrišćani idu na hodočašće u Svetu zemlju, u koju državu odlaze?

10. Dobrosav Bob Živković je naš poznati:

11. Bariton je:

12. Autor "Romana o Londonu" je poznati srpski pisac:

13. Koja valuta se popularno zove "zelembaći"?

14. Еutаnаziја је:

15. Tržišni lider se obično javlja kao predvodnik: