Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!

1. Rеmbrаnt је biо:

2. Prvo državno pozorište u Srbiji - Knjaževsko-serbski teatar - osnovano je 1835. godine u:

3. Koji je prvi pravni akt u Srba:

4.

Šipak je plod:

5. "La Tomatina" je poznati festival gađanja paradajzom koji se održava u:

6. "Znam da ništa ne znam" je izreka koja se pripisuje:

7. Kompozitor "Mesečeve sonate" i "Ode radosti" je:

8. Jedna od najvažnijih institucija srpskog naroda nastala je u Pešti 1826. godine, a danas se nalazi u Novom Sadu. U pitanju je:

9. Ime mora u kom se nalazi ostrvo Vido je:

10. Na početku jedne studije o poznatom piscu Fransoa Rableu stoji sledeće: ’’Smej se, ko hoće da bude čojstven - Smeh je čoveku zaista svojstven’’. Ovakva misao na početku dela zove se:

11. Sedište Matice srpske nalazi se:

12.

Ako znamo da u nekoj državi živi 7.000.000 ljudi, od čega 2.000.000 ima prosečnu platu od 15.000 dinara, a 4.000.000 prosečnu platu od 30.000 dinara i još 1.000.000 ljudi prosečnu platu od 130.000 dinara, koliko iznosi prosečna plata u toj državi?

13. Kakve su uši u Cara Trojana?

14. Koagulacija je:

15. Čuveni monolog „Biti il ne biti“ izgovara: