Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!

1.

U kojoj od navedenih država se glavni grad zove isto kao i država?

2. Оskаrоvаc Тоm Hеnks је pо vеrоispоvеsti:

3.

Ko je napisao dramu Čekajući Godoa?

4. Svetsko prvenstvo u fudbalu 2010. godine održano je u:

5. Svetsko prvenstvo u košarci 2014. igralo se u:

6. Sava Stojkov je bio poznati somborski, vojvođanski i srpski:

7.

Koje godine je umro Josip Broz Tito?

8. Korzo je:

9. Međunarodna oznaka naše valute – dinara, jeste:

10. Lisje žuti veće po drvetu, lisje žuto dole veće pada, zelenoga više je nikada, videt neću... - su stihovi:

11. Šta titan Atlas nosi na leđima:

12. Knjigu „Novi putevi psihoanalize” napisala je:

13. Ludvig Vitgenštajn je austrijski:

14. BAKINGEMSKA PALATA se nalazi u:

15. Analgetik je: