Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!

1.

Kamera obskura je:

2. Čimе sе hrаni svilеnа bubа:

3. Priče u kojima glavnu ulogu imaju životinje, nazivaju se:

4. Zbirku pesama “Tražim pomilovanje” napisao-la je:

5.

Besplatan operativni sistem sa "otvorenim kodom" je:

6. Koja riba ne pripada dunavskom slivu:

7. Slika Mona Liza čuva se u:

8. Najveća građevina na svetu, za koju se tvrdi da se vidi sa Meseca, je:

9. Nimbostratusi su vrsta:

10. Placebo je:

11. Štа оd nаvеdеnоg spаdа u izvоrе sоciјаlizаciје?

12.

Temza je reka u:

13. ĆO ĆO SAN je ličnost iz opere:

14. Buridanov magarac simbolizuje:

15. Bukavačka Banja se nalazi u blizini: