Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!
1. Nikita Sergejevič Mihalkov je:
2. Prva žena kosmonaut je:
3. Izreka starih Rimljana - Panem et cirsenses - znači:
4. Svetao krug oko glave svetitelja naziva se:
5. Infantilan znači:
6. Palenta je:
7. Jedini evropski Diznilend se nalazi u:
8. Čime se skoro isključivo hrani medved panda koji živi u Kini?
9. Preuzimanje, kupovina većinskog paketa akcija ili celog preduzeća od strane nekog drugog preduzeća, na osnovu čega se ostvaruje kontrola nad njegovim poslovanjem naziva se:
10. Ekonomsku sadržinu procesa tranzicije čini:
11. Kako se zove američka agencija za istraživanje svemira?
12. Izbaci uljeza:
13. Kоје su pо rеdu bile Оlimpiјskе igrе u Lоndоnu 2012. godine?
14. Ciklus slika Šidijanke (Kupačice) i sliku Pijani brod naslikao je:
15. Bivši premijer jedne evropske zemlje, poznat kao medijski magnat je: