Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!

1. Skraćenica CV (si-vi) potiče od izraza

2. Marka je pre uvođenja evra bila zvanična valuta u:

3. Jedan deo grada Berlina, koji je pripadao Zapadnoj Nemačkoj, u godinama "hladnog rata" bio je okružen sa svih strana teritorijom Istočne Nemačke. Kako se zove takva teritorija okružena teritorijom druge države?

4. Poslednji predsednik Predsedništva SFRJ bio je:

5. Ko je prvi od jugoslovenskih fudbalera osvojio Kup šampiona i bio kapiten ekipe?

6. Svetao krug oko glave svetitelja naziva se:

7.

Slike Resnik i Kosovski božuri naslikala je:

8.

Besplatan operativni sistem sa "otvorenim kodom" je:

9. Čuvеnu sliku „Čаs аnаtоmiје dоktоrа Nikоlаsа Тulpа“ nаslikао је:

10. Mesec je:

11. Ibrik je:

12. "Zemlja Rta Dobre nade" je:

13. Etnolog istražuje:

14.

Svetsko prvenstvo u basketu ”3 na 3”, za muškarce, 2018. godine osvojila je:

15. Koliko je SFRJ imala republika i pokrajina?