Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!
1.

Slobodan izbor jela prema jelovniku u restoranu naziva se: 

2.

Kreacionizam je:

3. U Starom Rimu su oni koji su pristupali kultu božanstva Mitre "posvećivani" tako što su kupani krvlju tek ubijenog bika; kandidati za prijem u neke sekte podnose izvesne telesne i duhovne probe tokom primanja u članstvo. Kako se zovu takvi obredi?
4. Roman „Seobe“ napisao je:
5.

Plato Gize je u: 

6. Koagulacija je:
7. Oftalmolog leči?
8. Jedno od svetskih čuda “ESKORIJAL” nalazi se u:
9. Ko se smatra zaštitnikom moreplovaca?
10. Nauka o stanovništvu naziva se:
11. Odakle potiče Ep o Gilgamešu?
12. Trka sa bikovima se održava u:
13. Igra u kojoj konjanici udaraju u lopticu pomoću dugačkih štapova naziva se:
14. Sedište Evropske komisije i Saveta Evropske Unije je u:
15. Svetsko prvenstvo u fudbalu 2010. godine održano je u: