Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!

1. Poslednja prestonica srpske srednjevekovne države nalazila se u:

2. Glavna površina Windowsa, na kojoj možete da otvarate i upravljate datotekama i programima, naziva se:

3. Pol Sezan bio je:

4. Modem je urađaj koji:

5. Crkva Santa Maria de la Salute se nalazi u:

6. Ko je autor slike Kosovski boj?

7. Bukavačka Banja se nalazi u blizini:

8. "Маstrihtski ugоvоr" Еvrоpskе Uniје је zаklјučеn:

9. Marginalije se pišu:

10. Andrej Rubljov je bio:

11. Aktuelni Papa se zove:

12. Rendgen je jedinica:

13. STOUNHENDŽ je:

14. Rekonvalescent je reč koja označava:

15. Ugovor o ustupanju prava upotebe određene imovine na određeni period i uz određena plaćanja, ali bez prenosa svojine nad predmetom ugovora za vreme trajanja ugovora naziva se: