Testovi znanja » Opšte obrazovanje i informisanost

Da li se u svaku diskusiju možete priključiti bez obzira na temu? Znate odgovore na svako pitanje u TV kvizovima? Muzika, politika, kultura, sport - sve vam je blisko? Ili možda ne baš sve, ali većina da? Otkrjite koliko ste upućeni u ove i slične teme - možda i saznate nešto novo!

1. Virman je:

2. Ana Karenjina je lik iz romana:

3. NATO je skraćenica za:

4. Web strana koja je obično vezana za jednu temu i sastoji se od kratkih poruka koje su hronološki uređene naziva se:

5. Takozvani "nevidljivi avion" koji se, navodno, ne može otkriti pomoću radara izrađen je:

6.

Šta je izrađivao zanatlija Tufegdžija: 

7. Stanovnici iz kog našeg grada imaju nadimak "Ćurani"?

8.

Umetnički prikaz nagog ljudskog tela naziva se: 

9.

Istraživačka stanica Petnica nalazi se u blizini:

10. Pоstеpеnо pојаčаvаnjе zvukа u muzici nаzivа sе:

11.

Ares je grčki bog:

12. Redosled boja na državnoj zastavi Srbije (gledano od gore na dole) je:

13. Pion u šahu je sinonim za koju figuru?

14. Mikelanđelova skulptura Mojsije nalazi se u crkvi:

15. Manifestacija Dani ludaje održava se u: