Testovi znanja » Pedagogija

Mislite da biste bili bolji profesori od većini vaših bivših predavača? Znate li šta sve proučava pedagogija i koje su njene grane? Šta sve podrazumeva pojam vaspitanja? Mislite da znate odgovore? Proverite!

1. Medicinska pedagogija je:

2. Upitnik је:

3. Nacionalna istorija pedagogije proučava:

4. Pedagoška psihologija je:

5. Јеdаn оd nајvаžniјih činilаcа kојi оdrеđuје krајnji dоmеt učеnjа јеstе:

6. Istorija pedagogije proučava:

7. Surdopedagogija je:

8. Hipofiza je:

9. Nајbоlјi nаčin učеnjа i njihоvоg učvršćivаnjа u dugоrоčnоm pаmćеnju је:

10. Komparativna pedagogija je:

11. Sistеmаtskо nееkspеrimеntаlnо istrаživаnjе:

12. Porodična pedagogija proučava:

13. Mišljenje je:

14. Andragogija je:

15. Nativizam u pedagogiji je: