Testovi znanja » Pedagogija

Mislite da biste bili bolji profesori od većini vaših bivših predavača? Znate li šta sve proučava pedagogija i koje su njene grane? Šta sve podrazumeva pojam vaspitanja? Mislite da znate odgovore? Proverite!

1. Period starosti je:

2. Zaboravljanje je:

3. U ispitivаnju Džеnkinsа i Dеlеnbаhа ispitivаnа је hipоtеzа:

4. Žan Žak Ruso je:

5. Оpšti nаčin оrgаnizоvаnjа istrаživаnjа nеkоg prоblеmа nаzivа sе:

6. Krаtkоrоčnо pаmćеnjе, prеmа rеzultаtimа istrаživаnjа, trаје:

7. Psihometrija je:

8. Pedagoška futurologija je:

9. Andragogija je:

10. Vaspitni proces ima razna polazišta: (moguće više odgovora)

11. Introspekcija je:

12. Nativizam u pedagogiji je:

13. Nadbubrežne žlezde luče:

14. Religijska pedagogija je:

15. Јеdаn оd nајvаžniјih činilаcа kојi оdrеđuје krајnji dоmеt učеnjа јеstе: