Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Pedagogija

Mislite da biste bili bolji profesori od većini vaših bivših predavača? Znate li šta sve proučava pedagogija i koje su njene grane? Šta sve podrazumeva pojam vaspitanja? Mislite da znate odgovore? Proverite!
1. Zaboravljanje je:
2. Mladalačko doba je:
3. Predškolska pedagogija proučava:
4. U ispitivаnju Džеnkinsа i Dеlеnbаhа ispitivаnа је hipоtеzа:
5. Mozak je:
6. Period starosti je:
7. Komparativna pedagogija je:
8. Šеzdеsеtih gоdinа, Аlbеrt Bаndurа uvео је pојаm:
9. Žan Žak Ruso je:
10. Intrоspеkciја је, kао izvоr pоdаtаkа (izаbеritе nеtаčаn оdgоvоr):
11. Vaspitni proces ima razna polazišta:
12. Domska pedagogija je:
13. Poseban editorski modul za tekstualni unos Linux komandi naziva se:
14. Porodična pedagogija proučava:
15. Multifaktorska teorija u pedagogiji je: