Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Pedagogija

Mislite da biste bili bolji profesori od većini vaših bivših predavača? Znate li šta sve proučava pedagogija i koje su njene grane? Šta sve podrazumeva pojam vaspitanja? Mislite da znate odgovore? Proverite!
1. Intrоspеkciја је, kао izvоr pоdаtаkа (izаbеritе nеtаčаn оdgоvоr):
2. Osnivačem psihologije se smatra:
3. Doba zrelosti je:
4. Istorija pedagogije proučava:
5. Opšta ili generalna psihologija proučava:
6. Visokoškolska pedagogija proučava:
7. Таkmičеnjе sе:
8. Logopedija je:
9. Švedski borac za ženska prava, političar, filozof i pedagog Elen Kej, napisala je sledeće delo:
10. Štitna žlezda je smeštena:
11. Metodika je:
12. Period starosti je:
13. Porodična pedagogija proučava:
14. Rаzvitаk pојеdincа, kао оdrеđеnim uslоvimа usmеrеn prоcеs sticаnjа nоvih оblikа pоnаšаnjа, оbјаšnjаvа:
15. Leksema "odgoj" je nastala od: