Testovi znanja » Pedagogija

Mislite da biste bili bolji profesori od većini vaših bivših predavača? Znate li šta sve proučava pedagogija i koje su njene grane? Šta sve podrazumeva pojam vaspitanja? Mislite da znate odgovore? Proverite!
1. Mladalačko doba je:
2. Opšta ili generalna psihologija proučava:
3. Vaspitni proces ima razna polazišta: (moguće više odgovora)
4. Vаžnu ulоgu u mаnifеstоvаnju еmоciја, јеr pоvеzuје hipоtаlаmus sа rаznim dеlоvimа mоzgа, imа:
5. Pedagogija se u svojim proučavanjima oslanja na učenje sledećih nauka:
6. Žan Žak Ruso je:
7. Pedagoška futurologija je:
8. Pedagogija je:
9. Mišljenje je:
10. Andragogija je:
11. Doba zrelosti je:
12. Јеdаn оd nајvаžniјih činilаcа kојi оdrеđuје krајnji dоmеt učеnjа јеstе:
13. Mentalna higijena je:
14. Pedagoška psihologija je:
15. Švedski borac za ženska prava, političar, filozof i pedagog Elen Kej, napisala je sledeće delo: