Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.

1. Šta je pointer?

2. Java interfejsi su:

3. U programskom jeziku C++ ugradnju odgovarajuće overloadovane funkcije u kod vrši:

4. Termin SQL predstavlja:

5. Inorder i Preorder su načini obilaska:

6. Java podržava multitreading?

7. U SQL-u u Enterprise Manager-u je moguće definisati tip podataka za određenu kolonu?

8.

U SQL-u Komanda INNER JOIN vrši:

9. Svi Java apleti moraju biti deklarisani kao:

10. U SQL-u relacione baze podataka su takve baze podataka koje:

11. Formatiranje izlaza nad objektom cout vrši se manipulatorima:

12. U programskom jeziku C++ ključnu reč friend koristimo kod:

13. U programskom jeziku C važi da je indeks prvog člana niza uvek:

14. U Visual C++ programskom jeziku messageBox dijalog vraća:

15. U Visual C++ programskom jeziku poruka kojom hvatate događaj pomeranje miša je: