Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.

1. U SQL-u ako želimo da obrišemo neku tabelu (sadržaj i strukturu) koristićemo sledeću naredbu ili skup naredbi:

2. Termin SQL predstavlja:

3. U Visual C++ programskom jeziku ubacivanje novog dijaloga preko resource tab_a vrši se komandom:

4. U SQL-u koju ćemo naredbu koristiti da bi izmenili vrednosti u koloni neke tabele:

5. Da bi imao pristup SQL serveru:

6. Bilo koju aktivnost na SQL serveru može obavljati:

7. Koji od navedenih jezika je najsličniji Javi:

8. U SLQ-u da bismo obrisali sve zapise iz neke tabele koristićemo sledeću naredbu:

9. Java je:

10. U SQL-u veza Nula ili Jedan prema Nula,Jedan ili više je:

11. U Javi može li se deklarisati apstraktni metod u neapstraktnoj klasi ?

12.

U SQL-u Komanda INNER JOIN vrši:

13. Rukovanje greškama u Javi zove se:

14. U Visual C++ programskom jeziku poruka kojom hvatate događaj pomeranje miša je:

15. U SQL-u kako ćemo izbrojati redove neke kolone?