Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.
1. Funkcija koja je u C++ deklarisana kao void može u sebi sadržati return naredbu:
2. U programskom jeziku C+ primenom tehnike kastovanja:
3. U Javi Overloading metoda je postupak:
4. Java aplikacije su java programi koji:
5. U Visual C++ dodavanje promenjivih u neku klasu vrši se preko:
6. U Visual C++-u može li više labela (statični tekst) da imaju isti ID, recimo IDC_STATIC?
7. U SQL-U ako se ne navede da li je podatak neophodan, podrazumevana vrednost je?
8. Izbacite uljeza:
9. U SLQ-u da bismo obrisali sve zapise iz neke tabele koristićemo sledeću naredbu:
10. U programskom jeziku C++ pomocu Global Scope Resolution operatora pristupamo varijabli unutar:
11. U programskom jeziku C+ kakvo je dejstvo komande: ( a + b != c ) ?
12. U Javi Metodi deklarisani kao private mogu da se nasleđuju?
13. U Javi konstruktor metodi su:
14. For petlja unutar for petlje najpogodnija je za popunjavanje:
15. Pokretanje aplikacije u Visual C++ vrši se preko: