Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.

1. U programskom jeziku C važi da je indeks prvog člana niza uvek:

2. U SQL-u identifikujuća veza podrazumeva da:

3. EBNF je:

4. Korisničke baze podataka u SQL serveru su?

5. U programskom jeziku C++ this pointer je:

6. Izbacite uljeza:

7. Šta je pointer?

8. Spajanje dva stringa operatorom + zove se:

9. U Visual C++-u ActiveX kontrole su softverske komponente:

10. Source kod je:

11. JVM je:

12. Java interfejsi su:

13. Petlja kod koje će se telo sigurno bar jednom izvršiti je:

14. Jedini jezik koji računar razume je:

15. Ako primenimo operator ++ na pointersku varijablu, njena vrednost ce se povećati za: