Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.

1. U Visual C++-u dodavanje funkcija u neku klasu vrši se preko:

2. Agregat se u jeziku C++ inicijalizuje pomocu:

3. Funkcija koja je u C++ deklarisana kao void može u sebi sadržati return naredbu:

4. Query Analizer predstavlja?

5. Spajanje dva stringa operatorom + zove se:

6. Postoji li u C++ konstruktor bez parametara?

7. Kako se, po defaultu, prosleđuju parametri prilikom poziva bilo koje funkcije u programskom jeziku C ?

8. U javi modifikatori public, private i protected koriste se pri:

9. Korisničke baze podataka u SQL serveru su?

10. Preprocesor u jeziku C++ ima ulogu da:

11. U programskom jeziku C++ negativan broj kao izlazna vrednost iz programa znači:

12. U Javi Metodi deklarisani kao private mogu da se nasleđuju?

13. U Visual C++ programskom jeziku otvaranje save dijalog prozora vrši se preko klase:

14. Interpreteri su programi koji:

15.  U programskom jeziku C++ operator koji se koristi da se pointeru dodeli vrednost je: