Naj Student - više od studiranja

Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.
1. Java apleti su:
2. U Visual C++-u MessageBox konstruktor može da ima najviše:
3. U Visual C++ programskom jeziku poruka kojom hvatate događaj pomeranje miša je:
4. U Visual C++-u funkcija GetItemDlg vraća:
5. Source kod je:
6. Java podržava multitreading?
7. Izbacite uljeza:
8. Vrednosti TRUE ili FALSE odnose se na tip:
9. Pokretanjem Java aplikacije prvo što se poziva je:
10. U jeziku C++ funkcija sa istim imenom može se projektovati tako da obrađuje različite tipove parametara:
11. Obrazac po kojem se kriraju nove baze podataka nalaze se u sledecoj sistemskoj bazi SQL servera?
12. Formatiranje izlaza nad objektom cout vrši se manipulatorima:
13. U SQL-u u kolonama u kojima vrednosti mogu biti veće od 8000 bajtova koristi se tip podataka?
14. U programskom jeziku C++ struktura može da sadrži:
15. Svaki C++ program sastoji se od: