Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.

1. U Programskom jeziku C++ rad sa MAKE listama (.mak fajlovi i sl) karakterističan je za okruženje pod operativnim sistemom:

2. U programskom jeziku C++ konstruktor ima ime:

3. U programskom jeziku C++ ako neke od standardnih include fajlova navodimo sa ekstenzijom, a neke bez, tada obično:

4. U Javi overriding metoda je postupak:

5. Rukovanje greškama u Javi zove se:

6. Inorder i Preorder su načini obilaska:

7. U SQL-u kako ćemo izbrojati redove neke kolone?

8. Da bi imao pristup SQL serveru:

9. U SQL-u relacione baze podataka su takve baze podataka koje:

10. Šta predstavlja Transact - SQL (T-SQL)?

11. U Visual C++-u ClassWizard može da se pokrene preko tastature sa:

12. Kompajliranje aplikacije u Visual C++ vrši se preko tastera:

13. Koja je bolja varijanta (sa aspekta preglednosti i lakšeg menjanja koda) u C+ -u, u odnosu na pisanje višestrukih if-else konstrukcija ?

14. U programskom jeziku C++ da li kao član neke strukture može postojati druga struktura?

15. U Javi servleti su: