Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.

1. U SQL-u Cascade veza podrazumeva da:

2. U Visual C++ programskom jeziku da bi ste prikazali dijalog potrebno je da pozovete funkciju:

3. Da li je moguć dizajn ikonica u Visual C++?

4. U programskom jeziku C++ varijabla koja je deklarisana kao volatile ima vrednost:

5. Korisničke baze podataka u SQL serveru su?

6. U Visual C++ programskom jeziku ubacivanje stavki u ComboBox u property prozoru vrši se preko:

7. U programskom jeziku C sa aspekta korišćenja pointera, ime niza je istovremeno i:

8. U programskom jeziku funkcije koje su overloadovane razlikuju se po:

9. U Visual C++-u prosleđivanje poruke klikom na meni stavku vrši se komandom:

10. U SQL-u koju ćemo naredbu koristiti da bi izmenili vrednosti u koloni neke tabele:

11. Rukovanje greškama u Javi zove se:

12. Query Analizer predstavlja?

13. U Javi Metodi deklarisani kao private mogu da se nasleđuju?

14. U programskom jeziku C++ prozor u donjem delu ekrana kod kompajliranja ispisuje:

15. U programskom jeziku C++ za dodavanje novog elementa vektoru se koristi funkcija članica: