Testovi znanja » Programiranje

Želiš da napraviš računarski program? Pa, pre toga bi trebalo da se upoznaš sa pojmovima kao što su algoritam, programski jezik, programski kod, dijagram toka... Ovi testovi će ti pomoći da proveriš svoje znanje iz osnova programiranja.
1. u Java programskom jeziku oslobađnje delova memorije koji se više ne koriste vrši:
2. Obrazac po kojem se kriraju nove baze podataka nalaze se u sledecoj sistemskoj bazi SQL servera?
3. U SQL-u Komanda INER JOIN vrši:
4. Java interfejsi su:
5. Koja je bolja varijanta (sa aspekta preglednosti i lakšeg menjanja koda) u C+ -u, u odnosu na pisanje višestrukih if-else konstrukcija ?
6. U programskom jeziku C++ ako neke od standardnih include fajlova navodimo sa ekstenzijom, a neke bez, tada obično:
7. Naredba WHILE - DO je petlja sa izlaskom na:
8. U programskom jeziku C++ podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao public dostupni su:
9. Vrednosti TRUE ili FALSE odnose se na tip:
10. U Visual C++ programskom jeziku funkcije ShowWindow i EnableWindow su funkcije članice klase:
11. U programskom jeziku podaci koji su u strukturi odnosno klasi deklarisani kao private dostupni su:
12. U programskom jeziku C++ pomocu Global Scope Resolution operatora pristupamo varijabli unutar:
13. Koja je pravilna sekvenca za rad sa fajlovima u nekom programu?
14. Postoji li mogućnost u Visual C++ za precizno rasporedjivanje i centriranje kontrola na dijalogu?
15. Java apleti su: