Testovi znanja » Psihologija

Kako nastaje sećanje? Šta je podsvest? Koji su tipovi ličnosti po Jungu? Da li vam ovo zvuči poznato? Možda čak znate i odgovore? Proverite svoje poznavanje psihologije i saznajte nešto novo!

1. Otkrivanjem uzroka i zakonitosti ponašanja ličnosti psihologija daje odgovor na koji teorijski cilj proučavanja?

2. Velosiped je stari naziv za:

3. Kоја оd nаvеdеnih kоmpоnеnti čini svаki stаv?

4. Strah od nekih spoljašnjih objekata koji je iracionalan ili preteran naziva se:

5. О kоnfliktimа gоvоrimо kаdа:

6. Zakon efekata se pretežno odnosi na koji oblik učenja?

7. Kada postoji neosnovan i negativan odnos prema pojedinim narodima i grupama to se naziva:

8. Pojava bekstva u bolest javlja se kod konflikta:

9. Moć koja se temelji na pravu neke osobe, prihvaćenom od članova grupe, da ima nad njima moć jeste:

10. Čuvenu sliku „Čas baleta” naslikao je:

11. Sposobnost uživljavanja u psihološko stanje drugih osoba naziva se:

12. Uloga motivacije u opažanju drugih ljudi (socijalna percepcija) je:

13. Zaokruži faktor ontogenetskog razvoja:

14. Otac Nikole Tesle, Milutin, bio je:

15. Izbaci uljeza: